Gode nyheter i statsbudsjettet

Budsjettet for 2017 inneholder flere gode nyheter for privatpersoner som sparer og investerer i aksjer og aksjefond, spesielt ved å etablere en langsiktig aksjesparekonto for privatpersoner i Norge. Dette er en etterlengtet nyhet for AksjeNorge som arbeider aktivt for økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjemarkedet i Norge.

Langsiktig aksjesparekonto

Regjeringen skriver i statsbudsjettet for 2017:

Regjeringen foreslår en ordning der personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Gevinster fra børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler på kontoen vil ikke skattlegges i forbindelse med realisasjon, men først når midlene tas ut av kontoen.

Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer.

Det vises videre til videre omtale her.

Det nye forslaget vil gjøre at private i større grad likestilles med bedrifter og andre investorer ved at gevinst ikke beskattes løpende og man har større insentiver til å reinvestere i aksjemarkedet.

Aksjer til ansatte

Også aksjesparing for ansatte i egen bedrift har blitt tilgodesett, blant annet ved at regjeringen foreslår å øke den skattefrie fordelen til 3 000 kroner i inntektsåret. Å spare i egen bedrift kommer både den ansatte og arbeidsgiver til gode. Les mer her

Aksjesparing i Norge

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lengst for at at en konto for langsiktig aksjesparing skal komme på plass, og det er derfor med stor glede at vi mottar nyheten om bedre forhold for aksjesparing for privatpersoner i Norge, selv om det er uklart når en slik konto vil komme på plass. Sparing i aksjer og fond er på rekordhøye nivåer i Norge. Ikke siden 2005 har større verdier på Oslo Børs vært eid av privatpersoner. Vi lever i en tid med rekordlav rente og økte krav til egen langsiktig sparing mot egen pensjon. En konto for langsiktig sparing i aksjer og aksjefond vil bidra til bedre betingelser for egen sparing i aksjemarkedet.

Les også:

AksjeNorge deltok i januar 2016 på Finanskomitéens høring om Skattereformen 2016.

I Januar 2015 presenterte næringskomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens eierskapsmelding.

For spørsmål til AksjeNorge, kontakt daglig leder Lene M. Refvik på lene.refvik@AksjeNorge.no.