Skatt på utbytte og gevinst

AksjeNorge deltok denne uka på Finanskomitéens høring om Skattereformen 2016. Forslaget om å øke skatt på utbytte og gevinst for aksjer og fond vil ramme alle som sparer i aksjemarkedet og favorisere boligsparing ytterligere.

Forslaget i Skattereformen om å øke denne skatten er som følge av at selskapsskatten ønskes redusert. Å redusere selskapsskatten er en fordel for norsk næringsliv. Vi nærmer oss et nivå som vi ser i våre naboland og gjør Norge til et mer attraktivt land å investere i. Men for å unngå inntektsskifte, ved at lønn tas ut som utbytte, foreslår man også å øke utbytte- og gevinstbeskatning.

For privatpersoner som sparer og investerer i aksjer i børsnoterte selskaper og i fond er det ikke mulig å utføre et slikt inntekstskifte. Som et resultat vil skatten for denne gruppen ikke veies opp av en lavere selskapsskatt og kun bli en ulempe. Man rammer med andre ord en gruppe som storting og regjering ved flere anledninger har uttalt ønske om at skal spare mer i aksjer og fond. AksjeNorge foreslår at dersom en slik skatt introduseres, bør privatpersoner som sparer i aksjemarkedet skjermes fra en slik skatt.

Utover dette hadde AksjeNorge håpet å se flere tiltak fra både Statsbudsjettet – og Skattereformen 2016 som tilrettelegger for økt private investeringer og sparing i aksjemarkedet. Både i form av introduksjon av en konto for langsiktig aksjesparing (KLAS), som i dette tilfellet gjerne kan brukes til å skjerme nettopp privatpersoner fra foreslått skatteøkning, samt bedre rammevilkår for aksjespareordninger til ansatte. Disse temaene ble også tatt opp da AksjeNorge deltok på høringen i forbindelse med Statsbudsjettet 2016 for Næringskomitéen i oktober.