Aksjepraten: Fronteer Solutions

Hver høst arrangerer Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden rundt omkring i Norge. Vi har også en rekke samarbeidspartnere med oss til de ulike byene som bidrar i stor grad til at arrangementet er en suksess. AksjeNorge har benyttet anledningen til å ta en prat med et par av dem i løpet av høsten. Denne gangen har vi møtt investeringsdirektør Bernt Chr. Brun i Fronteer Solutions.

 

  1. Gratulerer med etablering av det nye Faktorfondet Harvest! Kan du fortelle litt om fondet og hva som gjør at det skiller seg fra andre aksjefond i Norge?

– Tidligere har det stort sett vært to fondsalternativer å velge mellom; indeksfond og aktivt forvaltede fond. Et indeksfond følger en gitt indeks automatisk, mens det er en forvalter som plukker enkeltaksjer i et aktivt forvaltet fond. Vi mener vi kombinerer det beste av to verdener. Vi har en veldig kostnadseffektiv investeringsprosess fordi vi å bruker moderne teknologi og automatiserte aksjevalg, samtidig som vi ikke blindt kjøper alle aksjer fordi alle andre gjør det, som i indeksfond.

  1. Hva er faktorbasert forvaltning?

– Det er forvaltning basert på regler. Det er en rekke karakteristikker som forklarer fremtidig aksjeavkastning, som pris mot bokført egenkapital eller inntjening, avkastning på egenkapitalen, aksjeavkastning m.m. i vår algoritme. Reglene har ofte sitt utgangspunkt i forskningsresultater. Vi bruker egenskaper hvor det er et solid empirisk belegg for at dette er drivere av avkastning, så benytter vi dette i en automatisert og datadrevet investeringsprosess. Vi har analysert hver enkelt ”faktor” i den minste detalj før vi implementerer den.

  1. Jeg har også hørt begreper som smart Beta og Alpha fond. Er dette det samme? Og hvorfor har det vært et så stort skifte mot smart Beta fond i for eksempel USA hvor jeg kommer fra?

– Ja, Alpha er de aktiv forvaltede fondene. Et indeksfond investerer i aksjer helt slavisk etter hvor mye det enkelte selskapet er verdt i markedet. Smart betafond bruker også handleregler, men ikke begrenset til markedsverdi av selskap. For eksempel kan man kjøpe mer av en aksje dersom den har lav risiko, høy avkastning eller er billig. Vi ligner på smart beta, men har en noe mer utviklet metodologi for å velge aksjer. Blant annet ser vi på hele porteføljens risiko, og velger aksjer som passer godt sammen. Men prosessen vår e fremdeles regelstyrt.

I USA har kunder lenge vært bevisste på kostnaden ved å investere i fond. Indeks fond og smart beta fond plukker aksjer til en mye lavere pris og en mye lavere kostnad enn aktivt forvaltede fond. I tillegg er historikken for vanlige aktivt forvaltede fond langt fra overbevisende. Dette har fått mange til å søke andre løsninger. Generelt vil jeg si at amerikanske investorer har langt større engasjement og kompetanse rundt sin private sparing. Det gjør at de har kommet lenger i sin prosess med å gjøre fornuftige valg enn for eksempel her i Norge.

  1. Hvordan vil et faktorbasert fond reagere ved for eksempel et kraftig fall i aksjemarkedet som ved finanskrisen i 2008? Justerer fondet seg basert på enkelthendelser i markedet, eller er det kun de predefinerte faktorene som avgjør hvordan algoritmen forvalter fondet?

– Reglene for aksjevalg er stort sett konstante over tid, men de har innbakte egenskaper som gjør at det blir store endringer i porteføljen gjennom episoder som 2008. For eksempel har vi en momentumfaktor som gjorde at man svingte seg ut av finansaksjer før det virkelig raknet i 2008. Vår portefølje gjør det for øvrig generelt sett relativt bra i slike urolige markeder, fordi porteføljen oftest har lavere risiko enn indeks. Dette tjener vi på over tid, men spesielt mye i en periode som i 2008.

  1. Hva mener dere når dere sier «kvantitative metoder med et globalt fokus»? I hvor mange land følger dere aksjemarkedet?

– Fondet følger om lag 2000 aksjer i 46 markeder. Men vi har til enhver omtrent 40-50 aksjer i fondet og i dag har vi eksponering mot 10 ulike land.

  1. Det har vært mye fokus i media på forvaltning den siste tiden. Spesielt når det gjelder passive og aktive fond og forvaltningshonorarer til disse. Hvordan er deres kostnadsstruktur, som en kombinasjon av disse to fondene?

– Vi ligger betydelig under prisnivået til de aktivt forvaltede fondene. Vi har også tro på åpenhet rundt hva det koster å investere i fondet vårt. De fleste baker inn denne kostnaden i fondsutviklingen, slik at de fleste fortsatt ikke er klar over hva de faktisk betaler for å eie et fond. Husk at kun 1% høyere forvaltningshonorar over 30 år utgjør 30% forskjell i verdien av porteføljen din.

  1. Faktorfondet Harvest ble lansert i mai, og er vel å regne som deres eget barn på mange måter. Hva er det dere er mest stolt over med det nye fondet?

– Vi er mest stolt over å ha introdusert akkurat det vi drømte om å introdusere. Det var en lang prosess med forskning og videre utvikling på mange nivåer og med mange kloke hoder gjennom de tre siste årene før vi gikk «live». Vi har etter vår mening lansert et fantastisk produkt fra IT utvikling til fondsforvaltning.

  1. Dette spør jeg alle om: For en som kommer fra utlandet slik som jeg, hva trenger jeg å vite om å investere i Norge før jeg setter i gang?

– Du bør føle deg komfortabel med måten et fond blir forvaltet på før du investerer. Utover det er det enkelt å komme i gang. Vi har utviklet en løsning som gjør det veldig enkelt å etablere et kundeforhold med oss og komme i gang uten for mye papirarbeid i forkant.

  1. Er det noen nettsider, bøker eller annet lesestoff du kan anbefale for noen som vil komme i gang med å investere i Norge?

– Vår nettside er et godt utgangspunkt :)

  1. Og helt til slutt. Jeg leste en artikkel som sier at det er en sterk korrelasjon mellom en persons karakter og det de bruker tid på når de ikke er på jobben. Hva er din lidenskap utenom arbeidstid?

– Akkurat i denne fasen av livet mitt kommer barna alltid først. Og så trives jeg med å tilbringe tid utendørs. Spesielt på vinteren på både bortover – og nedover ski.

Fronteer Solutions presenterer Digital forvaltning under Den store aksjekvelden 2016 i Oslo.