Nordmenn og aksjer i første kvartal

Statistikk for andre kvartal 2017 finner du her. AksjeNorge beklager at du som mottaker av nyhetsbrevet mottok feil lenke i utsendelsen 26. juli 2017.

Aksjestatistikken fra første kvartal 2017 er klar. Det er flere privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs enn ved utgangen av 2016. At selskaper har blitt tatt av børs i perioden er en av grunnene til at veksten er noe flatere enn tidligere utvikling. Det har likevel ikke vært høyere privat eierskap på Oslo Børs siden 2009.

Antall personer og verdier

Utviklingen i antall privatpersoner som eier enkeltaksjer på Oslo Børs snudde sommeren 2015 etter flere år med nedgang. Ved utgangen av første kvartal 2017 eide 358 142 privatpersoner aksjer i Norge til en verdi av 91,2 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,13 prosent av verdiene på Oslo Børs og ikke siden 2009 har en større andel av markedsverdiene på Oslo Børs vært eid av privatpersoner. Samtidig har veksten i antall aksjonærer avtatt noe. Selskaper som er delistet fra Oslo Børs er en av grunnene til en litt flatere utvikling (se fylker og kommuner).

I første kvartal i å har gjennomsnittporteføljen i Norge hatt en marginal tilbakegang fra 255.000 til 254.500 de siste tre månedene. Dette er lik utviklingen i fjor hvor gjennomsnittsporteføljen falt fra 210 000 til 209 000 i første kvartal 2016.  År mot år har nordmenn hatt en veldig fin verdiøkning i sin portefølje på NOK 45 500.

År mot år ser vi at alle over 18 år eier flere aksjer på Oslo Børs. Kvinner i alderen 40-49 eier likevel færre aksjer. I verdi har samtlige aldersgrupper økt sin verdi totalt sett. Både kvinner og menn som eier aksjer har opplevd en fin verdiutvikling. Prosentvis er det flere i aldersgruppen 30-39 som eier aksjer i Norge, mot en nedgang blant aksjeeiere i alderen 40-49 totalt sett.

Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge

Fylker og Kommuner

Hordaland har mistet 2000 aksjonærer så langt i år

Samtlige fylker kan vise til en verdiøkning i sine totalporteføljer fra i fjor på samme tid. Det er også en positiv utvikling i antall personer som eier aksjer i så og si alle deler av landet. Kun Hordaland har opplevd en relativt stor tilbakegang i antall aksjonærer. Nærmere 2000 færre eier aksjer i Hordaland etter de siste månedene.

Grunnen til at Hordaland har mistet så mange aksjonærer henger sammen med delistingen av det lokale transportselskapet Tide. Ved utgangen av 2016 hadde selskapet over 5000 aksjonærer. Hvilke aksjer man velger å eie henger ofte sammen med hvilke selskaper fra nærområdet som er notert på Oslo Børs. Når samtidig nærmere 60% av oss kun eier en aksje, vil bortfall av et slikt selskap komme til syne i statistikken.

At hvilke aksjer man eier henger sammen med hvor vi bor gjenspeiles også i kommuneoversikten. Samtlige kommuner økt sine porteføljer i perioden. Stavanger har hatt størst økning i sin gjennomsnittsportefølje med hele 71 000 siden første kvartal i fjor. Dette henger sammen med økt oljepris i perioden, som igjen har vært viktig for lokale børsnoterte selskaper. Oslo, Bærum og Sandnes ligger like etter med en god økning i sin gjennomsnittsportefølje, med Tromsø på en klar 5. plass.

Selskaper

Gjensidige og Storebrand har fått flere nordmenn inn på eiersiden de siste 12 månedene. Hydro har hatt den største tilbakegangen i antall aksjonærer i samme periode. Målt i verdi har samtlige selskaper bortsett fra Yara har økt sin verdi i nordmenns porteføljer. Statoil og DNB har hatt den største verdiøkningen i nordmenns portefølje. AF Gruppen, Norsk Hydro og Marine Harvest har også hatt en fin økning i perioden.

Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge

Har du spørsmål til statistikken kontakt post@aksjenorge.no.