Nordmenn og aksjer i andre kvartal

Aksjestatistikken for andre kvartal 2017 er klar. Antall privatpersoner som eier aksjer øker stadig. Ikke siden 2011 har flere eid aksjer på Oslo Børs. Verdiene av det vi eier har dessuten aldri vært høyere. Det er spesielt sparebanker som har utmerket seg blant aksjonærer det siste kvartalet.

Statistikk andre kvartal 2017 – AksjeNorge

Antall personer og verdier

For første gang siden 2011 har antall personer som eier aksjer på Oslo Børs passert 360 000 aksjonærer (306 902). Både kvinner og menn har valgt å investere i aksjer i større grad enn  på samme tid i fjor, hvor vi totalt nå har 6 500 flere aksjonærer enn i Q2 2016.

Gjennomsnittsporteføljen til en privatperson var ved utgangen av kvartalet på 254 600. mot 223 500 på samme tid i fjor. Det er en økning på 31 100 kroner per aksjonær. Total eier vi aksjer for nærmere 92 mrd norske kroner. Dette er den høyeste summen privatpersoner har eid aksjer for i Norge. Kvinner har hatt en noe større verdiøkning enn menn det siste kvartalet. Dette har sammenheng med hvilke aksjer kvinner eier. Finansaksjer har blant dem som har hatt en god utvikling i perioden og som kvinner foretrekker. Utover det har nordmenn i alle aldere hatt en fin verdiutvikling i perioden.

Fylker og kommuner

Privatpersoner som eier aksjer har økt sine verdier i enkeltaksjer i samtlige fylker bortsett fra i Telemark det siste året. At Hordaland har mistet så mange aksjonærer henger sammen med delistingen av det lokale busselskapet Tide som ved forrige kvartal. På den andre siden av skalaen finner vi Hedmark. Hedmark har fått nærmere tusen nye privatpersoner som aksjonærer (av totalt 4 800) som følge av at Sparebank 1 Østlandet ble notert på forsommeren. Hvilke aksjer man velger å eie henger ofte sammen med hvilke selskaper fra nærområdet som er notert på Oslo Børs. Når samtidig nærmere 60% av oss kun eier en aksje, vil enkeltselskaper bli synlig i statistikken. Hedmark går dermed forbi Nordland i fylkesrangeringen.

Ved sammenligning av kommune for kommune, har Tromsø passert Fredrikstad i oversikten over antall aksjonærer. Ålesund har passert Kristiansand hva gjelder total verdi. Stavanger og Ålesund kan vise til den største økningen i sin gjennomsnittsportefølje det siste året.

Selskaper

Gjensidige, REC Silicon og Norske Skog er blant selskapene i topp 10 som tiltrukket seg nye eiere mot samme periode i fjor. Gjensidige har dessuten passert Yara i antall aksjonærer.

Foruten Telenor og Marine Harvest har samtlige selskaper på topp 10 listen økt sin verdi i nordmenns porteføljer. Statoil og DNB har hatt den største verdiøkningen i nordmenns portefølje fra Q2 2016 til Q122017. De er tett etterfulgt av Sparebank 1 SR-Bank. SR-Bank har hatt en formidabel kursutvikling i samme periode, og er nykommer på listen. De overtar 10. plassen etter Yara.

Statistikk andre kvartal 2017 – AksjeNorge

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Mer statistikk finner du her