Aksjekvelden i Trondheim

Mandag 2. oktober arrangerte Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden 2017 i Trondheim. Dette var den andre av i alt fem aksjekvelder denne høsten. Presentasjonene finner du her.

Last ned programmet – Den store aksjekvelden 2017 Trondheim

Nyheter, selskaper og verden akkurat nå

Første mann ut denne kvelden var lars Erik Jensen ved Verdipapirsentralen (VPS) med den høyaktuelle Aksjesparekontoen (ASK), og hvordan gå frem for å flytte sine midler over til den nye løsningen så lenge overgangsregelen er i kraft. Dette var også et av de mest populære temaene på stand i pausene. Mer om aksjesparekonto. Deretter presenterte leder for Investor Relations i Schibsted, Jo Chr. Steigedal, selskapet og deres satsingsområder fremover, før verdensbildet tok over. Sigrid Wilter Slørstad fra Nordea presenterte Makrobildet for høsten 2017 før Holberg Fondene trakk frem Norden som verdens beste investeringsunivers.

Trondheim 2017 – Aksjesparekonto i praksis ved VPS

Trondheim 2017 – Selskapspresentasjon ved Schibsted ASA

Trondehim 2017 – Makrobildet høsten 2017 ved Nordea

Trondheim 2017 – Norden – Verdens beste investeringsunivers ved Holberg fondene

Trender og råd

Fonteer Solutions presenterer faktorforvaltning

Forvalter Stein Svalestad fra SKAGEN Fondene ga nyttige råd til porteføljeforvaltning i denne delen av programmet. Nyttige råd ga også ODIN Forvaltning i sitt innlegg, med 5 sikre tips til hvordan man kan oppnå dårlig avkastning i aksjemarkedet. Blant trendene innen forvaltning i Norge finner vi faktorforvaltning. Fronteer Solutions presenterte denne nye forvaltningsformen, samt hvordan de går frem når de forvalter fondet Harvest.online.

Trondheim 2017 – Aksjefondenes 433 Portefølje ved SKAGEN Fondene

Trondheim 2017 – Faktorforvaltning i fremmarsj ved Fronteer Solutions

Trondheim 2017 – 5 tips for å få dårlig avkastning ved ODIN Forvaltning

Proffenes sektor- og aksjetips

Den siste delen av programmet under Den store aksjekvelden er dedikert sektor- og aksjetips fra aksjeproffene selv. Kristian Tunaal fra DNB Markets ga oss det generelle markedssynet for aksjemarkedet fremover, før han trakk frem tre aksjer. Også aksjeekspertene John F. Hille-Walle fra Nordea og Karl Oscar Strøm fra Pareto ga sine beste sektor- og aksjetips. Forvalter Erling Kise fra DNB Teknologi avsluttet kvelden med hvorfor teknologisektoren vil fortsette å styrke seg.

Trondheim 2017 – Markedssyn og 3 konkrete aksjetips ved DNB Markets

Trondheim 2017 – 3 konkrete aksjetips olje og oljeservice ved Nordea

Trondheim 2017 – Risikostyring i aksjemarkedet og konkrete aksjetips ved Pareto Securities

Trondheim 2017 – Digital disrupsjon ved DNB Teknologi

Tusen takk!

Oslo Børs, VPS, AksjeNorge og alle våre samarbeidspartnere som var til stede både på scenen og på stand ønsker å takke publikum i Trondheim for nok en fantastisk aksjekveld i Trondheim. Ønsker du å melde deg på Den store aksjekvelden i en by nær deg? Her finner du oversikt over byer og steder.