Aksjekvelden i Stavanger

Mandag 6. november arrangerte Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden 2017 for en fullsatt sal Stavanger. Dette var den fjerde av i alt fem aksjekvelder denne høsten. Presentasjonene finner du her.

Program – Den store aksjekvelden – Stavanger

Nyheter og trender globalt og lokalt

Aksjesparekonto og nye IPS var første tema denne aksjekvelden. VPS ga en praktisk innføring i de nye spareløsningene som har blitt introdusert denne høsten. Det er ingen tvil om at det er mye interesse for sparing og nye sparemåter rundt omkring i Norge. Hittil har hele 120 000 aksjesparekontoer blitt åpnet i VPS. Samtidig kommer nye spareaktører til markedet med nye produkter. Noon Invest er blant disse, og som publikum hadde mulighet til å møte på stand i Stavanger.

Det var også stor interesse for neste kvinne på scenen i oljebyen Stavanger. Sjefsanalytiker Thina M. Saltvedt fra Nordea presenterte ikke bare makrobildet for høsten, men også sine oljeutsikter for tiden fremover til stort gehør. Deretter avsluttet Holberg Fondene første del av programmet med å trekke frem hvorfor nettopp Norden er verden beste investeringsunivers.

Stavanger 2017 – Aksjesparekonto og IPS ved VPS

Stavanger 2017 – Makrobildet og oljeutsikter høsten 2017 ved Nordea

Stavanger 2017 – Norden – Verdens beste investeringsunivers ved Holberg Fondene

Nyheter og råd til den private investor

Forvalter Stein Svalestad fra SKAGEN Fondene ga nyttige råd til porteføljeforvaltning i denne delen av programmet. Nyttige råd ga også ODIN Forvaltning i sitt innlegg, med 5 sikre tips til hvordan man kan oppnå dårlig avkastning i aksjemarkedet. Blant trendene innen forvaltning i Norge finner vi faktorforvaltning. Bernt Brun fra Fronteer Solutions presenterte denne nye forvaltningsformen, samt hvordan de går frem når de forvalter fondet Harvest.online.

Stavanger 2017 – Aksjefondenes 4 3 3 portefølje ved SKAGEN Fondene

Stavanger 2017 – Faktorforvaltning i fremmarsj ved Fronteer Solutions

Stavanger 2017 – 5 tips for å få dårlig avkastning ved ODIN Forvaltning

Aksjeekspertenes konkrete sektor og aksjetips

Aksjestrateg Kristian Tunaal fra DNB Markets slår av en prat på stand i Stavanger

Den siste delen av programmet under Den store aksjekvelden er dedikert sektor- og aksjetips fra aksjeproffene selv. Aksjestrateg Kristian Tunaal fra DNB Markets ga oss det generelle markedssynet for aksjemarkedet fremover, før han trakk frem tre aksjer.

Karl Oscar Strøm fra Pareto satt deretter fokus på risikohåndtering av din portefølje, før han trakk frem en rekke aksjetips med ulik risikoprofil. Aksjetips fra sektorene luftfart og råvarer ble trukket frem av Hans-Erik Jacobsen fra Nordea – en av Norges mest erfarne aksjeanalytikere, før Ole Jakob Wold fra DNB Global Lavkarbon avsluttet kvelden med bærekraftige investeringsråd. Samtlige tips finner du her:

Stavanger 2017 – Markedssyn og 3 konkrete aksjetips ved DNB Markets

Stavanger 2017 – Risikostyring og aksjetips ved Pareto

Stavanger 2017 – Luftfart og råvarer med aksjetips ved Nordea

Stavanger 2017 – Investeringer for et lavkarbonsamfunn ved DNB Global lavkarbon

Tusen takk

Oslo Børs, VPS, AksjeNorge og alle våre samarbeidspartnere som var til stede både på scenen og på stand ønsker å takke publikum i Stavanger for nok en fantastisk aksjekveld i byen. Det er veldig hyggelig at så mange tok del i denne kvelden med oss, og bidro til å sette publikumsrekord i byen. Hele 700 personer var påmeldt arrangementet. Velkommen tilbake til neste år!