Aksjekvelden i Oslo

Mandag 20. november arrangerte Oslo Børs, VPS og AksjeNorge Den store aksjekvelden 2017 i Oslo. Dette var den siste av i alt fem aksjekvelder gjennom høsten – en høst preget av stor interesse for aksjemarkedet i Norge. Presentasjonene fra Oslo finner du her.

Program Oslo – Den store aksjekvelden 2017

Selskaper, Olje & Norden

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus fra DNB Markets presenterer oljeutsiktene denne høsten

Under Den store aksjekvelden i Oslo hadde vi gleden av å ha med oss to av børsens største selskaper på scenen. Gjensidige ASA og Schibsted ASA startet denne aksjekvelden med å presentere sine selskaper som investeringsobjekt. Begge selskapene fokuserer på å utvikle sine digitale løsninger. Gjensidige trakk rask kundebehandling frem som et mål, og behandler nå forsikringssaker på sekunder. Schibsted på sin side, begynner å se en økende betalingsvilje for digitale medier. Investorpresentasjonene ble etterfulgt av Oljeanalytiker Torbjørn Kjus sine Oljeutsikter denne høsten, før Holberg fondene trakk frem Norden som verdens beste investeringsunivers.

Oslo 2017 – Gjensidige ASA Investorpresentasjon ved Jostein Amdal

Oslo 2017 – Schibsted ASA Investorpresentasjon ved Trond Berger

Oslo 2017 – Oljeutsiktene høsten 2017 ved DNB Markets

Oslo 2017 – Norden – Verdens beste investeringsunivers ved Holberg Fondene

Nyheter og råd til den private investor

Investeringsdirektør Bernt Brun i Fronteer Solutions var å se bade på scenen og på stand denne kvelden

Forvalter Stein Svalestad fra SKAGEN Fondene ga nyttige råd til porteføljeforvaltning i denne delen av programmet. Nyttige råd ga også ODIN Forvaltning i sitt innlegg, med 5 sikre tips til hvordan man kan oppnå dårlig avkastning i aksjemarkedet. Blant trendene innen forvaltning i Norge finner vi faktorforvaltning. Bernt Brun fra Fronteer Solutions presenterte denne nye forvaltningsformen, samt hvordan de går frem når de forvalter fondet Harvest.online. Avslutningsvis ga leder for VPS, Audun Bø, en innføring i høstens nye spareløsninger: Aksjesparekonto og IPS. Det er ingen tvil om at privatpersoner har mye å sette seg inn i når det gjelder nye spareløsninger fremover, og spørsmål knyttet til temaene var mange gjennom kvelden. Les gjerne mer om Aksjesparekonto her. Du kan også sende dine spørsmål til post@aksjenorge.no eller til din bank, megler eller fondsforvalter når som helst.

Oslo 2017 – Aksjefondenes 433 portefølje ved SKAGEN Fondene

Oslo 2017 – Faktorforvaltning i fremmarsj ved Fronteer Solutions

Oslo 2017 – 5 tips for å få dårlig avkastning ved ODIN Forvaltning

Oslo 2017 – Aksjesparekonto og IPS ved VPS

Markedssynet og Aksjeekspertenes konkrete aksjetips

Nordeas Mats Mowe har vært med på samtlige aksjekvelder denne høsten. Her i Oslo.

Den siste delen av programmet under Den store aksjekvelden er dedikert aksjetips fra aksjeproffene selv. Forvalter Jon Hille-Walle fra Nordea var først ut og trakk frem deres favorittaksjer akkurat nå. Deretter presenterte Aksjestrateg Kristian Tunaal fra DNB Markets det generelle markedssynet for aksjemarkedet fremover, før han trakk tre av de aksjene DNB har mest tro på. Karl Oscar Strøm fra Pareto avsluttet høstens aksjekvelden med å sette fokus på risikohåndtering av din portefølje, før han trakk frem en rekke aksjetips med ulik risikoprofil. Samtlige tips finner du her:

Oslo 2017 – Nordeas Favoritter ved Nordea

Oslo 2017 – Markedssynet og aksjetips ved DNB Markets

Oslo 2017 – Risikostyring og aksjetips ved Pareto

Tusen takk

Oslo Børs, VPS, AksjeNorge og alle våre samarbeidspartnere som var til stede både på scenen og på stand ønsker å takke publikum i Oslo for nok en fantastisk avslutning for årets aksjekvelder. Det er veldig hyggelig at så mange tok del i denne kvelden sammen med oss. Dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til hva du ønsker å se på scenen til neste år tar vi gjerne mot tilbakemeldinger på post@aksjenorge.no. Velkommen tilbake til neste år!

Foto: Fotograf Jan Lillehamre