Nordmenn og aksjer første kvartal

Vi har lenge sagt at den typiske norske aksjonær er over 60 år. Det gjelder ikke lenger. Aksjestatistikken for første kvartal 2018 er klar, og nok en gang eier nordmenn aksjer for rekordhøye verdier.

AksjeNorge utarbeider statistikk over privat eierskap årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Last ned statistikken for første kvartal 2018.

Antall personer og verdier

Nordmenn eier nok en gang aksjer for rekordhøye verdier, etter en marginal kursutvikling de siste tre månedene. Nærmere 101 milliarder norske kroner er investert i aksjer på Oslo Børs. Dette er 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. En norsk gjennomsnittsportefølje har i samme periode steget med 30 000 kroner til over 280 000 kroner.

Samtidig har totalt antall personer som eier aksjer falt for første gang siden 2014. Dette henger sammen med delistingen av Norske Skog. Nærmere 20.000 personer eide aksjer i selskapet ved utgangen av 2017. Fallet på 8 000 aksjonærer i første kvartal gjenspeiler dette, da 55 % av oss kun eier aksjer i et enkelt selskap. Også Songa Offshore har påvirket negativt, ettersom nærmere 4 000 personer var investert i dette selskapet ved oppkjøp. Ser vi bort i fra Norske Skog og Songa Offshore, har det vært en netto tilstrømming av personer som investerer i aksjer. Nynoteringene av Fjordkraft og Elkem tiltrakk seg dessuten 2.500 private eiere i samme periode.

Yngre dominerer i større grad

Aldersgruppen 18 til 49 representerer 37 % av aksjonærmassen

Personer i alderen 18 til 39 år har investert langt mer i aksjemarkedet enn andre aldersgrupper det siste året. Størst tilbakegang ser vi i antall aksjonærer i aldersgruppen over 60. Også her kan vi se effekten som et enkelt selskap kan ha på den totale aksjonærmassen. 60 % av personer som eide aksjer i Norske skog var over 60.

Som et resultat, har den relative andelen på over 60 år som eier aksjer, falt fra 38 til 35 %. Aldersgruppen 18 til 49 representerer nå 37 % av aksjonærmassen- opp fra 34 % i første kvartal i fjor. Det har lenge vært sagt at den typiske norske aksjonær er over 60 år. Det er ikke lenger gjeldende. Den typiske norske aksjonær er i dag mellom 30 og 59.

Aldersgruppen over 60 bevarer likevel sin andel av verdiene og vel så det, med over 46,5 milliarder kroner plassert i enkeltaksjer på Oslo Børs.

Selskaper

Marine Harvest erstatter Norske Skog på topp ti over selskaper på Oslo Børs med flest privatpersoner på eiersiden. Yara og Storebrand har tiltrukket seg nye aksjonærer mot samme tid i fjor. REC Silicon er det selskapet som har tapt flest aksjonærer i perioden.

Ser vi på verdiene vi eier, har Statoil, DNB og Telenor bidratt spesielt positivt til nordmenns totale portefølje år mot år. Det har også Sparebank1 SR-Bank, som var fraværende på topp ti listen (målt i verdi) på samme tid i fjor. På den andre enden av skalaen, har Orkla hatt den største tilbakegangen. Også Veidekke, AF Gruppen og Norsk Hydro har hatt en betydelig tilbakegang, sammen med Yara International som har falt av listen i første kvartal 2018. Utviklingen gjenspeiler i stor grad kursutviklingen i de fleste selskapene.

Fylker og kommuner

Trøndelag behandles nå som ett fylke, og havner totalt på en femte plass

I løpet av første kvartal 2018, har fylkesrangeringen endret seg som følge av at Trøndelag er blitt ett fylke. Samtidig ser vi at det nye fylket har den største tilbakegangen i privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs, sammen med en nedgang blant innbyggerne i Buskerud, Østfold og Oppland. Siden selskapene vi eier ofte har en sammenheng med vårt lokalmiljø, er det ikke utenkelig at det også her har en sammenheng med at Norske Skog er fjernet fra Oslo Børs. På den andre siden, har trolig Fjordkraft sin notering på børsen bidratt til at antall aksjonærer i Hordaland har økt.Vestfold og Hedmark utmerker seg som de to fylkene som stiger på fylkesrangeringen de siste 12 månedene.

Blant kommunene, utmerker Bærum seg som kommunen med høyest gjennomsnittlig portefølje også i første kvartal 2018. Det er likevel oljekommunene Stavanger og Sandnes som har den største absolutte økningen i sine porteføljer i følge med markedsutviklingen de siste 12 månedene. Fredrikstad faller fra en 9. til en 10. plass over kommuner med fleste privatpersoner som eier aksjer. De er også den eneste kommunen blant topp ti som opplever et fall i gjennomsnittlig portefølje.

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoner og aksjeeierskap på Oslo Børs på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Spørsmål til tallene, eller forespørsler om ytterligere tall og informasjon kan sendes til daglig leder AksjeNorge på Lene.Refvik@AksjeNorge.no. Ønsker du å motta oppdaterte tall så snart de er klare? Meld deg på vårt nyhetsbrev.