Makrokonkurransen 2018 – Møt vinnerne

Vi har tatt oss en prat med vinnerne av Makrokonkurransen 2018 for å høre litt om hvordan de gikk fram da de skrev oppgaven og hva de har lært av å være med i konkurransen.

Makrokonkurransen 2018 besto av to oppgaver som elevene kunne velge mellom: «Boligdropp» eller «Oljestopp» – to markeder som ikke nødvendigvis har hatt den samme utviklingen de siste årene sammenlignet med det man har opplevd tidligere. AksjeNorge mottok rekordmange besvarelser i år og fikk inn rundt hundre oppgaver som alle var på et svært høyt nivå. Det var dermed vanskelig å skille de aller beste oppgavene.

Juryens begrunnelse kan du lese her.

Topp tre i konkurransen ble invitert til AksjeNorges kontorer på Oslo Børs for premieutdeling. Der mottok de fondsandeler fra ODIN Forvaltning i premie. Samtlige av deltakerne i konkurransen har mottatt diplom for den gode innsatsen.

Nikolas og Kevin har nettopp blitt ferdig med tredjeklasse på Oslo Katedralskole, som er en av skolene som bruker Makrokonkurransen som en del av undervisningen igjennom året. Alle som tar Samfunnsøkonomi 2 på Oslo Katedralskole må skrive en besvarelse til konkurransen, men de velger selv om de ønsker å sende den inn til AksjeNorge.

Nikolas og Kevin har jobbet mye med oppgaven og har fortalt oss litt om hvordan de jobbet for å skrive vinneroppgaven:

1. Hvorfor valgte dere denne oppgaven?

Vi valgte oppgaven «Oljestopp» fordi det var det temaet vi syntes var mest spennende og lettest å skrive utfyllende om. I tillegg var det mye mer materiale og lesestoff å hente om Norges oljeinntekter enn boligmarkedet, følte vi. Også verdt å nevne var at oljepengebruk og omstilling var noe som var tatt opp under valgkampen i 2017, og derfor hadde vi noe bakgrunnskunnskap om stoffet. Vi hadde også gått gjennom oljens betydning for Norge i samfunnsøkonomi-timene, så det var vel det vi følte vi kunne mest om.

2. Hvordan jobbet dere med oppgaven underveis?

Det startet med at vi lagde en disposisjon basert på en presentasjon en samfunnsøkonomi-lærer holdt for oss innledningsvis. Vi valgte dermed de temaene vi syntes var interessante og relevante for oppgaven og vi prøvde å sveise sammen temaene. Deretter var det mye brainstorming og utkast til både problemstilling, innledning og hoveddel. Videre jobbet vi litt hver dag, og vi skrev oppgaven i et Google Doc så vi kunne se hverandres framgang og gi tilbakemeldinger underveis. Til slutt hadde vi et ferdig utkast for oppgaven som vi sendte inn til læreren for å få noe konstruktiv feedback. Herfra omstrukturerte vi deler av oppgaven og begynte å kutte ned på antall ord og stoff. Etter ca. 2-3 uker med arbeid hadde vi et ferdig produkt som vi leverte inn til konkurransen.

3. Hvordan fant dere de kildene dere brukte for å svare på oppgaven?

Kildene vi brukte kom som regel fra offentlig hold, f. eks. statsmeldinger og statsbudsjettet. Vi brukte også lærerboken for analysedelen, og nyhetsartikler fra e24 og lignende var vel også det vi brukte mest. I tillegg fikk vi masse gode råd og tips fra læreren, så det er viktig med feedback hvis man ønsker å skrive en god oppgave.

4. Hva har dere lært av å være med på Makrokonkurransen 2018?

Vi har lært å se sammenhenger. En av grunnene til at vi gjorde det bra, tror vi i hvert fall, er det at vi greide å holde en rød tråd gjennom hele oppgaven og vi jobbet hardt for å få gode overganger mellom temaene. Samarbeid var også noe vi lærte av oppgaven. Vi ga hverandre konstruktiv kritikk og forslag til hva vi kunne gjøre bedre, hvor vi kunne korte ned, hva vi skulle beholde og hva som måtte strykes. I tillegg møttes vi ofte hjemme hos hverandre og på skolen etter skoletid for å holde på med skriving. Dette er nok en av hovedgrunnene til at oppgaven ble bra. Vi tror at hvis man greier å opprettholde et slikt samarbeid, vil det ferdige produktet bli kjempebra!

De har også gitt sine beste erfaringer og tips til de som ønsker å melde seg på Makrokonkurransen 2019. Dette vil vi dele når publiseringen av neste års konkurransen nærmer seg. Makrokonkurransen 2019 vil bli publisert i starten av desember i år. Oppgaven har som regel leveringsfrist like etter vinterferien.

Både Kevin og Nikolas er nå ferdige med videregående skole og skal studere økonomi på hhv. NHH-Norges Handelshøyskole (Bergen) og University of Virginia (USA). Flere av de tidligere vinnerne har også gått videre til økonomi-studier. Vi ønsker guttene og alle de andre deltakerne lykke til videre!