Viktig med Aksjesparekonto

500.000 nordmenn eier aksjer og aksjefond som kan flyttes over til Aksjepsarekonto før årsskifttet og få med seg fordelen med utsatt skatt på gevinst.

Vi får hver dag mange henvendelser om Aksjesparekonto. Det er ikke lett å være tydelig i korte nyhetssendinger eller på sosiale medier. Her får du svar på siste tids spørsmål vi har fått innsendt. Finner du ikke svarene nedenfor, anbefaler vi  deg å kontakte din egen bank, for vi har beklageligvis ikke kapasitet til å besvare alle henvendelser. Du kan også lese mer på noen av disse «spørsmål og svar»-nettsidene:

Bakgrunn

Aksjesparekonto er en samlekonto for dine aksjefond og/eller aksjer. Ved å samle verdiene i Aksjesparekonto, får du utsatt skatt på gevinsten. Du kan ha mange aksjesparekontoer og overføre mellom egne. Du kan gi bort aksjesparekonto og ved skilsmisse, dele med ektefellen.

Siden mange nordmenn allerede eier aksjer og aksjefond som har generert gevinster, har du nå lov i en kort overgangsperiode frem til nyttår å flytte over disse aksjene og aksjefondene uten at det ansees som salg og ville generert skatt på gevinst i år. Etter nyttår vil du fortsatt kunne åpne Aksjesparekonto, men ikke få med deg denne skatte-utsettelsen for gammel sparing. Ny sparing i aksjer og aksjefond derimot vil få alle aksjesparekontoens fordeler.

Hvem er dette aktuelt for før nyttår?

Eier du frie aksjer eller aksjefond med positiv avkastning, kan du flytte disse over til Aksjesparekonto før nyttår og få utsatt skatt på opptjent gevinst. Mange nordmenn har eid aksjer og aksjefond over mange år og har store gevinster. Overføring til Aksjesparekonto gir noen enkle fordeler og fleksibilitet. Merk at ikke alle føler de trenger denne fleksibiliteten eller utsatt skatt på gevinsten.

Etter nyttår kan du også opprette Aksjesparekonto, men du får ikke lengre overført «gammel» sparing og få utsatt skatt på opparbeidet gevinst. Hvis du starter ny sparing i aksjer eller fond i 2020 eller senere, kan du samtidig opprette Aksjesparekonto.

Hva kan overføres til Aksjesparekonto?

  1. Børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS. Det vil si at selskaper som Frontline ikke kan overføres.
  2. Aksjefond med minst 80% aksjeandel.

Dette kan du ikke overføre

Du kan ikke overføre sparing i verdipapirer som ikke ansees som aksje-investeringer, f.eks. rentenfond.

Veldig mange nordmenn har porteføljefond eller fond med en spareprofil. Dette er som regel kombinasjonsfond, og disse har ofte lavere aksjeandel enn 80% og kan dermed ikke overføres. Ofte heter disse fondene noe som «stabil», «balansert» eller noe med en prosentsats «10», «30» etc som indikere prosentandelen av aksjer i fondet, og disse kan i de fleste tilfeller ikke overføres.

Du bør heller ikke overføre verdipapirer med tap eller som er i andre spareløsninger  – se mer nedenfor.

Ikke overfør fra Fondskonto, Link, ISK, Extrapensjon!

Fond som er spart gjennom en forsikringsspareløsning som de nevnt i overskriften rett over, er allerede i en spareløsning som gir utsatt skatt på gevinsten ved fondsbytter. Når fondsandeler tas ut av disse ordningene, ansees dette som salg og du vil dermed betale skatt på opptjent gevinst for det året.

Det anbefales ikke å flytte fond fra disse løsningene til Aksjesparekonto.

IPS – Individuell Pensjonssparing er en langsiktig spareordning du ikke kan ta ut midler fra og overføre til Aksjesparekonto.

Ikke overfør aksjer eller aksjefond med tap

Du får ikke fradrag for tap i en aksjesparekonto. Det betyr at, eier du idag aksjer eller aksjefond som nå er verdt mindre enn da du kjøpte disse, har du et bokført tap. Den dagen du selger de, får du et fradrag du kan føre på skattemeldingen. Overfører du derimot disse verdipapirene med tap til Aksjesparekonto, får du ikke utnyttet fradraget før du avslutter Aksjesparekontoen i sin helhet.

Hvorfor er det ulike frister? Alt fra 1-16. desember?

Den lovfestede fristen for dette er satt til siste dag i 2019. Siden det er en noe tidkrevende prosess og mange som vil overføre samtidig, trenger meglerhusene, bankene og fondsselskapene litt bedre tid. Derfor har noen 16.desember sin frist for overføring for egne kunder til samme bank.

Fristen 1. desember handler for det meste om de av dere som ønsker å flytte aksjefond eller aksjer fra en bank/megler/fondsforvalter til en annen. Da er det en mer tungvint prosess som har andre sikkerhetsrutiner som tar lengre tid. Merk at ikke alle aksjefond kan flyttes til andres Aksjespareløsninger. De fleste tilbyr Aksjesparekontoer med veldig mange ulike fond, men det er umulig å tilby alle.

Jeg har fond som ikke ble flyttet

Hvis du har bedt om at dine aksjefond skal flyttes, og ingenting har skjedd etter ca 7 dager, sjekk med banken/megleren/fondsforvalteren din.

Det er mulig at fondene du ba om å flytte, ikke tilfredsstiller de lovmessige kravene, eller at Aksjesparekontoen du vil flytte dem til, ikke har dette fondet i sitt investeringsunivers. Sjekk det opp med en gang.

Hvordan flytter jeg til Aksjesparekonto?

Hvis du har Bank ID og innlogging til nettsiden til banken/meglere/fondsforvalteren der aksjefondet eller aksjene er kjøpt, kan du enkelt trykke på en av de svært tilgjengelige knappene for «Åpne/flytt til aksjesparekonto».

Videre vil du få spørsmål om alt eller noe skal flyttes. Har du fond som ikke tilfredsstiller lovkravet, blir kun det som er godkjent flyttet.

Har du tap på noen av fondene eller aksjene dine, anbefales det å ikke flytte disse.

Etter få dager skal flyttingen være i orden.

Merk at i perioden de holder på med flyttingen, kan det være du ikke ser beholdningen eller ikke får solgt disse verdipapirene.

Hva koster det å flytte til Aksjesparekonto?

De samme kostnadene du har ved å eie et aksjefond eller handle med aksjer, blir det samme i Aksjesparekontoen hos samme tilbyder. Gjelder andre priser, vil de oppgi dette.

Det er når du skal flytte verdier fra en tilbyr/bank til en annen tilbyr at noen tar et gebyr fordi dette faktisk er en tidkrevende prosess som gir lite merverdi for selskapet som mister kunder. Det skal komme tydelig frem når du besøker nettsidene deres om de tar gebyr for å bytte fra en bank til en annen.

Misfornøyd med dagens aksjefond?

Mange synes aksjefondet de har eid over mange år med fordel kan byttes ut, men har ikke gjort det for da vil skatt på gevinsten komme. Eller kanskje fondet ikke er investert i regioner eller bransjer du er interessert i. Eller kanskje du har lyst å dele opp sparingen i flere fond? Uansett, med Aksjesparekonto blir det lettere å bytte mellom fond uten at det medfører beskatning i dag. Det er først den dagen du tar ut av selve gevinsten. Innskutt beløp (uten gevinst) kan tas ut skattefritt.

Indeksfond har billigere årlig forvaltningskostnad enn aksjefond. Dette fordi indeksfond skal følge en aksjeindeks (som er veldig «enkelt»), mens vanlige tradisjonelle aksjefond forvaltes/passes på daglig av et forvalterteam som vil tilstrebe å gjøre investeringssvalg som gi bedre avkastning en indeksen (og er dermed dyrere å tilby). Hvis du ønsker å bytte til rimeligere indeksfond uten å skatte i dag, kan overføring til Aksjesparekonto være det rette. Da har du fortsatt like mye investert i markedet.

Har du barnas sparing i fond?

DNB er tydelig på at de mange som sparer fast til egne barn, bør opprette Aksjesparekonto for denne langsiktige sparingen. Da går det an i fremtiden å ta ut litt av gangen uten at det påløper skatt før gevinsten tas ut. Les mer her > 

Linker til ulike Aksjesparekonto-nettsider

Utover de sidene du fant øverst i artikkelen, finner du her nettsidene til andre i tilknytning til Aksjesparekonto.

Viktig

Er du uerfaren eller ikke har handlet særlig aksjer eller aksjefond tidligere, har du ikke dårlig tid til å lære. Du kan når som helst senere opprette Aksjesparekonto. Det er greit å lære mer og forstå risikoen før man sparer i verdipapirer som svinger i verdi. Lær mer om sparing er >

Har du arvet aksjer eller aksjefond som har lang historikk og positiv avkastning, og som i tillegg står «fritt» og kvalifiserer til Aksjesparekonto, kan det være lurt å overføre til Aksjesparekonto hvis du skal eie i mange år fremover. Da har du fortsatt fleksibiliteten. Du kan når som helst senere avvikle aksjesparekontoen, men merk at du hvis du da tar ut gevinsten, vil du måtte skatte av den. Så det er ikke alle som trenger eller ønsker fleksibiliteten.

Vær oppmerksom på at historisk avkastning (hvordan noe har gått opp/ned) er ingen garanti for fremtiden.