Nytt år og nye muligheter

Selv om Oslo Børs steg nesten 17% i 2019, ble Norge slått solid av internasjonale børser, spesielt de amerikanske børsene som steg over 30%.

I hovedtrekk holdt energi-aksjer den norske børsen nede, mens teknologi trakk de amerikanske opp.

Grafer: Screenshots av Robert Næss graf på TV2 Nyhetskanalen 2. januar 2020

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har sett på statistikk for de siste 10 år (til TV2 Nyhetskanalen, 2.januar 2020) og deler at det i antall kun er en mindre andel av selskapene har gitt god avkastning, og at for 10 år siden var det oljeservice som var den største sektoren og sjømat den minste. Avkastningsmessig er har dog sjømat-aksjer steget med 740 % mens Oslo Børs har steget med 150% over siste 10 år.  Dette viser hvor vanskelig det er å velge seg enkelt-selskaper eller enkelt sektorer.

Graf: Screenshot av Robert Næss graf på TV2 Nyhetskanalen 2. januar 2020

Robert Næss sier videre til TV2 at «Du skal ikke bare kjøpe én aksje, da kan du være veldig uheldig«. Vi i AksjeNorge ser i egen statistikk at 50% av private aksjonærer på Oslo Børs, eier aksjer i kun ett selskap. Dette gjør dem veldig sårbare for store svingninger. Det kan være lurt å spre risikoen på ca 6-8 aksjer, eventuelt eie aksjefond ved siden av for å spre risikoen. De siste 10 årene har større selskaper normalt steget mer årlig, men i 2019 steg de mindre mest.

Graf: Screenshot av Robert Næss graf på TV2 Nyhetskanalen 2. januar 2020

Hva vil prege 2020?

Mye av det samme som preget 2019, vil nok prege finansmarkedene i 2020, tenker vi, selv om vi i AksjeNorge ikke har noen analyseavdeling. Vi forenkler derfor med følgende liste (som ikke er komplett):

 1. Handelsavtaler mellom USA og Kina. Fase 1 avtale skal signeres 15. januar i Washington DC.
 2. Global vekst. Året 2019 startet med frykt for kraftig fall i global vekst, og kanskje mest kinesisk vekst. Fortsatt ventes lavere vekst enn tidligere år, men resesjonsfrykten har tilsynelatende avtatt.
 3. Selskapenes inntjening. Grunnet frykt for lavere global vekst, har forventningene til selskapenes inntjening vært noe lavere. Spørsmålet nå er om lavere inntjening har bunnet ut. Vi begynner å få kvartalstallene og resultater fra 2019 i midten av januar.
 4. Energitunge Oslo Børs er følsom for oljeprisen. Høyere oljepris gir økt inntjening for selskapene. Oljeprisen kom kraftig ned i siste kvartal av 2018, og den gang snakket man om oljepris nærmere 100 USD. Fasiten for 2019 ble for det meste i prisintervallet 58-63. Noen analytikere mener oljeprisen kan stige til 70 USD, eller høyere. Mye av dette avhenger av høyere etterspørsel og like viktig, hvorvidt OPEC-landene fortsetter med sine daglige kutt i oljeproduksjonen.
 5. Lakseskatten. Selv om denne diskusjonen er tilsynelatende politisk lagt død, er det allikevel viktig å følge med på utviklingen.
 6. Rentene. Vi har gjennom siste 10-år hatt rekordlave renter, men gjennom 2019 fikk vi noen renteøkninger. USAs sentralbank har gitt signaler om å ikke endre på en stund. Det blir interessant å se om Norges Bank gjør det samme. Vekst i økonomien og kronekurs vil være viktige faktorer.
 7. Presidentvalg i USA til høsten.
 8. Bærekraft, ESG og samfunnsansvar tar når en større del av selskapenes agenda. Det blir viktig å kunne se igjennom all støyen, hva som faktisk er bærekraft og hva som er grønnvasking. I forbindelse med årsberetningen, er de største selskapene pålagt å redgjøre for sine tiltak.
 9. Og selvsagt vil vi kunne lese mye om BREXIT. Her blir det interessant for norske selskaper som enten videreforedler produkter i UK eller har mye eksport dit.
 10. innføringen av regelverket IMO 2020 om bruk av renere energi eller scrubbere for shipping.
 11. Selskapsspesifike nyheter: Her vil det variere stort, og du kan lett søke opp nyheter på Oslo Børs Newsweb

 

Les også artikkel om hvordan plukke aksjer for 2020 >