Rekordåret 2019

Det er all grunn til å sprette flasken med boblevann etter 2019. Oslo Børs har nå få dager før årsskiftet en oppgang på 16%. Sjømat og shipping har levert når olje/energi har bidratt mindre. Med kun 3-4 handledager igjen er det mange grunner til å feire:

  • 2019 ble tidenes beste utbytte-år.
  • Nykommerne på Oslo Børs hadde rekordhøye markedsverdier og 16 milliarder kroner ble hentet ifm deres emisjoner.
  • Ytterligere 34 milliarder i emisjoner ble hentet til øvrige børsselskaper.
  • Hovedindeksen ser ut til å avslutte på rekordhøyt nivå til tross for lavere oljepris.
  • Det lånes stadig mer gjennom noterte obligasjoner og vi ser sterk vekst i grønne obligasjoner.

Året 2019 startet med mange forventninger om avklaringer knyttet til både på Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina. 2018 fikk en brutal avslutning med kraftig børsfall i 4. kvartal og Oslo Børs endte for året ned 1,8%. Med få dager igjen av 2019 har vi snart fasiten, men så langt er Oslo Børs opp 16%.

Siste kvartal i 2019 har vært preget av stadig nye toppnoteringer. Selv om Oslo Børs ofte har hatt høyere avkastning enn våre handelspartnere, har Norge vært rammet av lav oljepris og dermed fått svakere utvikling enn f.eks. USA. S&P 500-indeksen er pt opp nesten 28%. Videre i artikkelen deler vi grafer fra Oslo Børs og AksjeNorge.

Generelt ser vi at det i år kan ha vært enklere å være indeks-investor i år enn en aksje-plukker da det har vært store forskjeller blandt enkelt-aksjer (dvs at aksjeplukking har vært vanskeligere). Dette kan du høre mer om i Pengepodden til Nordnet.

Aksjer fortsatt bedre enn tryggeste sparing

Siden sparing i aksjer eller aksjefond anbefales primært for langsiktige investorer, er det da hyggelig å meddele at avkastningen på Oslo Børs siste 5 år har gitt 60,2 % i samlet 5-årsavkastning og S&P 500 har gitt 54,1 % avkastning. Til og med sparing i japanske aksjer har tatt seg opp siste året og bidratt sterkt til at Nikkei de siste 5 år har steget med 36,8 %. Sverige med svakest utvikling siste 5 år har allikevel gitt 21,8 %. Hadde du derimot spart på konto til f.eks. 1,5% p.a. i samme periode, hadde avkastningen vært 7,7%. Men som vi ser av grafene under – aksjer svinger mer i verdi.

Vi må selvsagt poengtere at sparing i aksjer og aksjefond har høyere risiko enn sparing på konto, men historien viser allikevel at ved å spre risiko, får du som langsiktig investor som regel godt betalt for riskoen du tar.

Høyeste utbytte noensinne

Som investor i aksjer kan du tjene penger på to måter: Kursgevinst (ved at aksjen stiger i verdi etter du kjøpte) og utbytte-utbetalinger (selskapets resultat fordelt på og delt ut til aksjonærene).

Det har aldri vært utbetalt så mye utbytte til aksjonærene på Oslo Børs som i år! Årets utbytteutbetalinger tilsvarer en direkteavkastning på 3,9% og utgjorde i sum kroner 108,1 milliarder. Staten eier omtrent 30% av verdiene på Oslo Børs og mottar dermed hver tredje utbyttekrone, tilsammen kroner 33 milliarder av årets utbytte gikk til «statskassen» gjennom eierskap.

De beste sektorene

Det så lenge ut som om energi-indeksen ville ende på minus i år, men etter siste OPEC-møte 6.desember, snudde det i pluss, og er pt. opp 4,8% for 2019, i tillegg til at noen shippingselskaper er med i indeksen. Oljeprisen er i skrivende stund ca 65 USD fatet, noe som er i øvre del av prisintervallet 58-64 som vi har sett i hele høst. Sommeren 2018 var brent-prisen rundt 80 USD og mange hadde tydelige forventninger om at oljen skulle opp i 100 USD i 2019, noe vi var langt unna å se med det forlengede handelskonflikten mellom USA og Kina.

Det er kun en sektor som har falt gjennom 2019 og det er forbruksvarer-indeksen, sterkt preget av sportsutstyrskjeden XXL som har nesten halvert seg på ett år, og Kongsberg Automotive som har falt med 25%. De andre selskapene som Eurpris og KID er opp med rundt 50% siste året.

Den sektor-indeksen som ser ut til å bli best i 2019 er helsevern med enn oppgang på nesten 45%. Dernest med rundt 30% oppgang finner vi fornying (Fjordkraft og Rec), IT og Eiendom.

Konsumvarer (mye sjømat) og finans (banker) har steget med rundt 23%. Sjømat har svingt mye i takt med parasitt-funn i våres og lavere eksportpriser. Selv om finans er kraftig opp, fikk allikevel indeksen en liten knekk i 4.kvartal da Finanstilsynet sa de ønsket granskning av DNB (ifm. hvitvasking gjennom et islandsk sjømatkunde).

Det er viktig å merke seg at shipping-selskapene tradisjonelt inngår i i ulike indekser (alt fra energi til transport), men når vi skiller ut kun shipping-selskapene i Oslo Børs Shipping-indeksen ser vi at denne indeksen har steget med 22,8% i 2019. Mye av dette skyldes at selskapene har rapportert at de er klare for IMO 2020-regulativet som trer i kraft i januar 2020 (skipene må ha lavere CO2 utslipp).

Du får full oversikt over alle indeksene på Oslo Børs nettsider >

Aksjene som har bidratt mest

Oslo Børs hovedindeks (Osebx) består av de 67 mest likvide aksjene på Oslo Børs. Av disse ser vi at følgende aksjer har vært sterkeste bidragsgivere til en sterk utvikling: MOWI (+30,26%), DNB (+21,12%), Orkla (+36,15%), Bakkafrost (+54,51%), Gjensidige forsikring (+41,48%), Tomra (+46,42%), TGS (+37,63%), BW LPG (+194,57%), Aker BP (37,71%) og Frontline (+115,20%).

Selskapene har bidratt mest til å holde OSEBX nede: Norsk Hydro(-15,39%),  Norwegian Air Shuttle (-62,24%), Equinor (-1,09%), Borr Drilling (-29,16%) og Aker Solutions (-41,83%).

En grønn bølge også på børs

Det har vært en kraftig økning i noterte obligasjonslån med grønn profil. Dette er lån til selskaper som ønsker å finansiere grønne prosjekter, enten det er å bytte ut fossil-drevne transportmidler med naturgass-drevne eller det er nye vannkraftverk.

I tillegg ser vi en sterkt økende interesse fra både investorer og selskaper å investere i selskaper med grønn profil. Senest i går (21/12) kjøpte Equinor seg opp enda mer i solenergiselskapet Scatec Solar og eier nå ca 15% av selskapet, og er fortsatt største aksjonær (merk at Scatec Solar eier 15% av egne aksjer). Innføringen av miljøregelverket IMO 2020 for havtransport/shipping har bidratt til større fokus på renere energi.

 

Sammensetning av sektorer på Oslo Børs

Vi har lett for å tro at Oslo Børs er synonymt med olje, men det har ikke vært riktig på mange år. Olje- og energi-selskaper utgjør rundt 32,6% av samlet markedsverdi.

 

 

Kilder på avkastningstallene og de fleste grafene: Kommunikasjonssjef Geir H. Aase ved Oslo Børs