02012020 Bilde Robert avkastning indekser Oslo Børs 2019