02012020 Bilde Robert avkastning sektorer siste 10 år