AksjeNorge bevilget støtte

Visste du at fra 1. januar 2021 får 1,4 millioner nordmenn tildelt sin egen samlekonto for pensjon opptjent via arbeidsgiver og at denne kalles Egen Pensjonskonto? Det vil bli viktig at flest mulig forstår mulighetene og ansvaret dette medfører.

Stiftelsen AksjeNorge jobber allerede med kunnskapsformidling om sparing og investering i aksjer og verdipapirmarkedet, og pensjon er omfattet av dette. Pensjon er et sentralt område som berører oss alle og Egen Pensjonskonto blir derfor et veldig viktig område vi skal jobbe med i tiden som kommer.

Egen Pensjonskonto

Egen pensjonskonto innebærer at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på én pensjonskonto i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker skal kunne reservere seg mot samling av pensjonsmidlene eller velge å ha egen pensjonskonto hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Reglene er planlagt iverksatt fra 1.januar 2021.

Bevilget statlig prosjekt-støtte

Tidligere i år søkte Stiftelsen AksjeNorge om finansiell støtte hos Finansmarkedsfondet til prosjektet «Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen». Dette et prosjekt som treffer en stor andel av den norske befolkningen og det er derfor ekstra hyggelig å kunne meddele at støtten er innvilget.

Vi ønsker å rette en stor takk til Finansmarkedsfondet som har vist oss denne tilliten! Det er viktig å merke seg at med støtten følger tydelige betingelser fra fondet. Midlene vil utelukkende brukes til dette prosjektet. Prosjektet faller inn under allmennyttig informasjon, og passer godt til det arbeidet AksjeNorge allerede jobber med. Stiftelsen AksjeNorge stiller med betydelig egeninnsats og egne ressurser for å sikre god gjennomføring.

Prosjektet

Vi skal utarbeide et opplærings- og kommunikasjons-materiell rettet mot alle som skal få Egen Pensjonskonto neste år.

Det at AksjeNorge får støtte til et slikt prosjekt sikrer at all informasjon er åpen og tilgjengelig for alle, og at informasjonen er produkt- og leverandørnøytral. Dette er også en av betingelsene for støtten.

Temaer vi skal innom er bl.a. hvordan identifisere egen risiko-toleranse og hvordan sikre at pensjonssparingen forvaltes i forhold til denne. Vi skal også dele kunnskap om aktiva-allokering og diversifisering (hvordan velge fordeling mellom renter og aksjer) og hva tid betyr i regnestykket. Vi skal bl.a. jobbe med fokusgrupper, pensjonsordbok, spørreundersøkelse og planlegge et pensjons-seminar.

Det blir mange nærliggende temaer men AksjeNorge jobber allerede med mye av dette. Les mer om AksjeNorges arbeide her >

Vi gleder oss til de mange utfordringene som venter oss!

Spørreundersøkelse

Ganske snart skal vi starte arbeidet med en spørreundersøkelse om folks forhold til sparing og pensjon. Vi håper at flest mulig som blir tilbudt eller oppdager undersøkelsen, svarer på spørsmålene, slik at vi er sikre på at vi lager opplæringsmateriell som dekker konkrete og relevante problemstillinger. Mer informasjon kommer etterhvert.

Finansmarkedsfondet

Et styre med åtte medlemmer beslutter utdeling av midler. Finansdepartementet har fastsatt regelverk for Finansmarkedsfondet. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norges forskningsråd.

Du kan lese mer om Finansmarkedsfondet her >

Kontakt

Prosjekt-kontakt i AksjeNorge: Daglig leder Kristin Skaug, kristin.skaug@aksjenorge.no