ssb sept 2020 – bor alene UHeading

Kilde: SSB, september 2020