ssb sept 2020 – bor alene

Grafikk: SSB, 9 september 2020