Hør ekspertene i lunsjen

Vi inviterer til webinarer i desember-lunsjene dine. Lær mer om aksjer og sektorer du kan investerer i, enten gjennom fond eller direkte i aksjer.

Det er ikke ofte vanlige privatpersoner og småsparere kan høre fra en forvalter eller en analytiker. De skal tross alt bruke tiden sin å følge med på markedet og investeringene. Men nå har flere av AKsjeNorges støttespillere takket ja til å dele innsikt i korte webinarer, midt i lunsjen til de fleste av oss.

– Det er nesten som bursdag og julaften på en gang, sier Kristin SKaug (daglig leder for AksjeNorge) om webinarene. Og fortsetter med at det er alltid interessant å høre ny informasjon fra de som sitter tett på markedene og tar de store investeringsvalgene.

Foreløpig har vi planlagt fire lunsj-webinarer med åtte DNB-eksperter. Alle webinarene vil det gjøres opptak av og deles på denne siden >

Oppdatert 4.desember: 10 webinarer med samarbeidspartnere er på planen. Full oversikt på våre arrangements-sider >

Onsdag 2. desember: Norden og norske SMB-selskaper

Forvalter Hans-Marius Lee Ludvigsen og aksjeanalytiker Paul Harper

I januar 2020 lanserte DNB Asset Management (fondsselskapet til DNB) et nytt fond kalt Nordic Small Cap.  Med «cap» menes markedsverdi. Fondet investerer i selskaper med lav markedsverdi, selskaper som ofte ansees for å være i en vekst-fase og jobber tett på innovasjon. Informasjon om fondet finner du på Morningstar >

I webinaret hører du:

  • Fondsforvalter for DNB Nordic Small, fondsforvalter Hans-Marius Lee Ludvigsen.
  • Aksjeanalytiker Paul Harper i DNB Markets, som ofte ser mer på det korte bildet.

De begge deler aksje-kunnskap fra hver sitt holdepunkt: For å få børs og kanskje det mer kortsiktige bildet, har vi også fått med oss aksjeanalytiker Paul Harper.

Meld deg på webinaret den 2. desember kl 11:00: Påmelding her >

Tirsdag 8. desember: Fremtid: Disruptive Opportunities

Audun Wickstrand Iversen og Knut Hellandsvik

Da korona-nedstengningen kom i mars, endret vi alle handlemønster og hvordan vi gjorde private gjøremål og ikke minst hvordan vi kunne jobbe. Når mange selskaper måtte stenge ned opplevde andre en plutselig sterk medvind. Da det stormet som verst, lanserte DNB aksjefondet DNB Disruptive Opportunities.  I skrivende stund har fondet steget med 51 % i år (Kilde: Morningstar). Det var helt tydelig at endret adferd , ikke bare på kort sikt.

I dagens lunsj-seminar hører du mer om fremtidens selskaper:

  • Audun Wickstrand Iversen, forvalter av aksjefondet DNB Disruptive opportunities
  • Knut Hellandsvik, leder for aksjeforvaltningen i DNB Asset Management

Meld deg på webinaret tirsdag 8. desember kl 11:00: Påmelding her >

Mandag 14. desember: Grønn økonomi: Bærekraft og miljøinvesteringer

Laura McTavish og Christian Rom

Gjennom flere ti-år har vi sett at interessen for miljø og klima har svingt i takt med verdensøkonomien. Men korona-krisen har sålangt vist seg å få enda større fokus på helse, miljø og bærekraft. Men hva er grønt og hva er bærekraft? Og hvordan kan vi investere enkelt i dette? I dagens webinar møter vi DNB-fondenes bærekraftsanalytiker og forvalter av deres grønne fond DNB Miljøinvest. De vil snakke om bærekraft og konkrete selskaper som utmerker seg:

  • Laura McTavish, bærekraftsanalytiker
  • Christian Rom , fondsforvalter for DNB Miljøinvest

Meld deg på webinaret mandag 14. desember kl 11:00: Påmelding her >

Torsdag 17. desember: Bioteknologi

Benedicte Kilander Bakke og Paul Harper

Bioteknologi gir oss nye behandlingsmetoder og medisin. Med korona-krisen er vi alle blitt mer opptatte av vaksiner, helse og bioteknologi. Men for de fleste av oss er dette et nytt område å investere i. Derfor er det ekstra hyggelig når den langsiktige forvalteren for DNBs bioteknologi-fond kan dele innsikt sammen med den noe mer kortsiktige aksjeanalytikeren. DNB Bioteknologifond ble lansert i mai 2020 og derfor et veldig ferskt fond.

I dagens lunsj-seminar møter du:

  • Benedicte Kilander Bakke, fondsforvalter av DNB Bioteknologi
  • Paul Harper, aksjeanalytiker i DNB Markets

Meld deg på webinaret torsdag 17. desember kl 11:00: Påmelding her >

Takk til ekspertene

En stor takk til DNBs eksperter som stiller til gratis webinar for oss andre! Du kan se listen med DNBs aksjefond her >

Teknisk gjennomføring

Påmeldinger skjer gjennom Eventbrite som er en web- og app-tjeneste for påmeldinger. Når du trykker «Registrer» – husk å legge inn riktig mailadresse slik at du får lenken til eventet når denne er klar (antagelig kvelden før).

GoToWebinar er løsningen vi vil bruke for gjennomføring. Når du klikker på arrangements-linken du får senere i egen mail, vil du få to valg:

  1. Laste ned GoToWebinar-appen (er ikke så bra på jobbe-pc’er med brannmur)
  2. Se i nettleser (browser): Best for deg som er usikker.

Disse seminarene er gratis å delta på og del gjerne med venner og kjente! Vi har god kapasitet på antall påmeldinger.

Alle seminarene tas opptak av og deles på en ny nettside (lenke kommer snart).

Se også oversikt over alle arrangementer gjennom AksjeNorge >

Forbehold:

Disse korte seminarene er satt opp som et alternativ til de tradisjonelle aksjekveldene som falt ut i forbindelse med Korona.

Merk at AksjeNorge ikke gir konkrete investeringsforslag eller analyserer selskaper, men deler kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedet. Denne artikkelen er noe av dette arbeidet. Aksjer nevnt i artikkelen må ikke ansees som investeringsråd og er helt tilfeldig plukket ut fra dagens nyhetsbilde. Investeringer i aksjer kan medføre tap av hele eller deler av investeringen. På grunn av kortsiktige svingninger anbefales det at aksjeinvesteringer er langsiktige (eksponering i aksjemarkedet over flere år og ved å spre risiko over flere selskaper).