Børsnoteringer Q1 2021

I fjor kom 49 nye selskaper på Euronext Growth og hittil i år er det 23 nye selskaper. Til sammenlikning fikk svenskene flere nye selskaper enn Norge i fjor, men hittil i år leder Norge.

I sum, på Oslo Børs (med Euronext Growth) og Nasdaq Norden har vi hittil i år fått minst 47 nye selskaper! Vi minner om å bli kjent med selskapene før det investeres.

Tidligere i år publiserte vi en artikkel om børsnoteringer i 2021, med en oversikt over årets nye børsnoteringer og kommende børsnoteringer dette året. Denne listen er nå oppdatert per 25. mars. Så langt i 2021 er det notert 23 nye selskaper, alle på Euronext Growth. I tillegg har vi hatt to selskaper som har flyttet seg fra Euronext Growth til Oslo Børs: Okeanis Eco Tankers og Kahoot ASA.

Før det blir påskeferie er det forventet ytterligere 1 nynotering på Oslo Børs (Frøy) og 2 nye noteringer på Euronext Growth (Ørn og Tekna).

Stor aktivitet på Euronext Growth

Allerede denne uken har det skjedd tre børsnotering på Euronext Growth. De tre nykommerne er Green Minerals (23.03), Kyoto Group (24.03) og årets tredje største nye notering ECOonline (24.03). Det er ytterligere tre selskaper som planlegger å være notert på Euronext Growth før påsken inntreffer. Dette gjelder Integrated Wind Solution (25.03), Ørn Software (29.03) og Tekna Holding AS (29.03 -04.04). Etter påsken er det også forventet flere noteringer.  Lengre ned i denne artikkelen finner du oversikt over selskaper som sier de vurderer notering på Oslo Børs eller Euronext Growth.

Selskaper notert i 2021 Euronext

 • Kahoot! (18.03.2021)
 • Okeanis Eco Tankers (29.01.2021)

Selskaper notert i 2021 på Euronext Growth

 • Integrated Wind Solution (25.03.2021)
 • ECOonline (24.03.2021)
 • Kyoto Group (24.03.2021)
 • Green Minerals (23.03.2021)
 • Bw Ideol As (18.03.2021)
 • Aker Clean Hydrogen  (11.03.2021)
 • HavGroup (04.03.2021)
 • Circa (02.03.2021)
 • Flyr (01.03.2021)
 • Rana Gruber (26.02.2021)
 • Arctic Bioscience (24.02.2021)
 • Skandia Greenpower (22.02.2021)
 • Arctic Fish Holding (19.02.2021)
 • Otovo (19.02.2021)
 • Envipco Holding (18.02.2021)
 • Sonans Holding (17.02.2021)
 • Huddly (16.02.2021)
 • Crc Holding (16.02.2021)
 • Cambi (09.02.2021)
 • Proximar Seafood (03.02.2021)
 • Aker Horizons (01.02.2021)
 • Horisont Energi (27.01.2021)
 • Mpc Energy Solution (22.01.2021)

Disse vurderer børsnotering på Oslo Børs

 • Frøy Har søkt om børsnotering. Frøy driver med oppdrettsservice, inkludert bygging og vedlikehold av oppdrettsanlegg, biologisk behandling og transport av levende fisk.
 • Elopak, eid av Ferd (Johan H Andresen) planlegger børsnotering. Les hos DN.no >
 • Stolt Seafarm, et datterselskap av Stolt-Nielsen. Les Børsmelding >
 • Komplett, nettbasert retailer innen elektronikk (var tidligere notert på børsen)
 • Reitan Handel. Rema 1000, Narvesen, 7-eleven og Unox. Les hos DN.no >
 • Elkjøps eiere (notert i London) vurderer notere en minoritetsandel i Norge for å synliggjøre verdier.

Disse vurderer børsnotering  på Euronext Growth 

Det er mange selskaper som stadig varsler at de ønsker å søke om opptak til Euronext Growth. Selv om søknadsprosessen er kort, kan det allikevel være lang tid fra et slikt varsel til faktisk søknad sendes Oslo Børs. NEdenfor ser du selskaper vi har sett vurderer noteringer og antatt noteringsdato:

 • Integrated Wind Solution (25.03.2021)  Driver med service- og vedlikehold av vindparker til havs og skal bygge opp en flåte for transport av personell til og fra vindmøllene. Etablert av Awilco.
 • Ørn Software (29.03.2021) Programvareselskap som leverer digitale løsninger som bidrar til økt effektivisering, bedre samhandling og redusert miljøfotavtrykk.
 • Tekna Holding AS  (29.03.2021-04.04.2021) Pulverprodusent som produserer pulver av ulike metaller som for eksempel titan, nikkel og aluminium. Fra to fabrikker i Canada og én fabrikk i Frankrike lager de pulver som brukes innen 3D-printing, elektronikk og energilagring.
 • Bergen Carbon solutions (Etter 05.04.2021) Produserer karbon-nanofiber.
 • Nordic Halibut (09.04.2021) Nordic Halibut AS er et av verdens ledende selskaper innenfor oppdrett av atlantisk kveite
 • Norse Atlantic Airways (NAA) (12.04.2021) Nytt langdistans fly-selskap startet av Bjørn Kjos og Bjørn Kise. Emisjon overtegnet.
 • Norsk solar (12.04.2021) Ledende aktør innen finansiering og bygging av solkraft til store multinasjonale bedrifter i utviklingsland.
 • Deep Value driller
 • Papirfly Group (I løpet av 2021) (Marketing technology / martech) Fusjon mellom Brandmester og Papirfly, skal operere hver for seg men ha et felles eierskap i ryggen gjennom Papirfly Group.
 • Disruptive Technologies
 • Akastor og Baker Hughes skaper nytt oljeserviceselskap Les hos DN.no >
 • Ebba Wind
 • Calanus
 • HarmonyChain
 • Norsk sjømat forsøkte seg i høst, mulig de forsøker igjen i første halvår i 2021.
 • Aion et datterselskap av Aker Biomarin vurderes skilt ut og notert på Euronext Growth.
 • Norsk Hydro har også gitt signaler om å skille ut en ikke navngitt divisjon i et eget selskap for notering. Sjekk presentasjon fra siste Kapitalmarkedsdag (mulig du kan lese det mellom linjene)
 • Kolonial.no  selger dagligvarer på nett. De har uttalt at notering er aktuelt. Det svenske oppkjøpsfondet Kinnevik er største eier (slike pleier selge etter 2-5 år).
 • Ocean Geoloop
 • Ascenium
 • Columbi Salmon (med bl.a. Kolbjørn Giskeødegård, tidligere sjømat-analytiker i Nordea Markets)
 • CO2 Capsol
 • Alternus Energy
 • EnergyNest

Vil du lære mer?

Ønsker du å lære mer om børsnoteringer, hvordan du kan holde deg oppdatert på nye noteringer, hva som er gode case? Sjekk ut denne artikkelen >

Merk at å tegne seg for aksjer i nye selskaper ikke gir en garantert avkastning selv om vi i 2020 hadde flere eksempler på selskaper som steg mye fra tegningsperiode til børsnoteringsdagen. Tvert i mot er det stor risiko forbundet med å tegne seg for aksjer i et selskap som enda ikke er notert på børs, spesielt fordi man ikke er like trygg på prisen som settes på aksjen. Dette handler om tilbud og etterspørsel før og etter notering. Dermed er det stor spenning knyttet til aksjens første dag, gjerne under selve bjellesermonien når børsen åpner.

Kilder

Dn.no ,  FA.no , E24.no ,  Oslo Børs, Nettavisen, Shifter, Digi.no , newsweb.no, notc.no

Denne artikkelen er skrevet av Emilie Håbrekke Hangerhagen, en finans-student nylig ansatt i AksjeNorge.

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. AksjeNorge gir ikke personlige råd om skatt og investeringer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger og må ikke ansees som personlige råd. Vi håper allikevel at våre artikler og webinarer er til nytte.