Rekordmange aksjonærer

En tredjedel av børsens private aksjonærer har begynt med aksjehandel de siste 3 årene! Aldri før har så mange eid aksjer på Oslo Børs!

544.403 privatpersoner eier nå aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs, for en samlet verdi av kr 174,4 milliarder. Privatpersoners aksjeverdier utgjør ca 4,5% av børsens totale markedsverdi. I 2021 kom 68.202 nye privatpersoner på børsen med sparepengene. Samme år ble 68 nye selskaper notert. I tillegg har Oslo Børs steget for 10. år på rad og nådde en avkastning i fjor på 23,35 %, slik at de fleste aksjonærer med en godt spredt aksjeportefølje bør være fornøyde med fjorårets avkastning. 

Last ned rapporten her >  eller sjekk nettsiden med alle rapporter >

De unge under 40 år drar veksten

I 2020 fikk vi over 91.000 nye aksjonærer og i 2021 økte det med over 68.000 nye aksjonærer. Allerede i 2018 så vi et trend-skifte hos de under 40 år og hos kvinner. Nedenfor ser du antall av de nye aksjonærer fordelt på alder, under og over 40 år :

En tredjedel av aksjene er på Euronext Growth

Med 68 nynoteringer i år, nådde Oslo Børs ny rekord med antall aksjer notert på en av børsens markedsplasser. 

Hele 343 selskaper er nå tilgjengelig for handel på børsen. Av disse er 119 på markedsplassen Euronext Growth (EG). Disse aksjene  på EG er som regel selskaper i en vekstfase og representerer derfor høyere risiko. I tillegg kan ikke disse aksjene oppbevares på en Aksjesparekonto, som er blitt småsparernes samlekonto for aksjer og aksjefond.

Av årets 68 nye selskaper er kun 9 notert på hovedlisten. Men noen av disse nye er blant børsens største aksjer.

Da Aker Horizons ble notert på EG 1. februar fikk de rekormange private aksjonærer, over 16.000 aksjonærer og de fleste har blitt med videre. Aksjen er nå overført og notert på hovedlisten.

Autostore ble notert 20.oktober og er største børsnotering på over 20 år. Selskapet er nå børsens 6. største målt etter markedsverdi.

 

Se flere grafer og les rapporten vår. Du finner alt i separate filer her > 

Vi deler der Årsrapport om nordmenns sparing i aksjer, Grafpakke og litt om de nye selskapene.

 

Om statistikken

Hvert kvartal utarbeider AksjeNorge statistikk over private aksjonærer på bakgrunn av tall fra Euronext Securities Norge, tidligere kalt Verdipapirsentralen (VPS). Denne rapporten omhandler utelukkende privatpersoner som eier noterte aksjer og egenkapitalbevis i eget navn og ikke gjennom investeringsselskaper eller holdingselskaper. Tidligere har statistikken inkluderer kun verdipapirer notert på de regulerte markedsplassene på Oslo Børs, som da ekskluderte Euronext Growth. Nå inkluderes også statistikk fra Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Data eldre enn 2019 er fra tidligere data-oppsett, men er ikke av signifikant forskjell. Euronext Growth utgjorde inntil 2020 få selskaper, få aksjonærer og betydelig lavere verdier enn i 2020.

All gjengivelse i media, blogger, sosiale medier, artikler m.m. skal kilde-henvise til Euronext Securities Oslo (leverandør av grunndata) og AksjeNorge (ansvarlig for sammenstilling av data og grafisk fremstilling).

 

Forbehold

Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg.  AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.