Hvordan investere i dagens marked?

Når aksjemarkedet er urolig, kan det være vanskelig å vite hva man skal gjøre. Vi har spurt Martin Graftås, spare- og investeringsøkonom i SpareBank 1 Forvaltning, om han har noen tips til nordmenn som vurderer å investere i aksjer eller fond i dagens marked.

Martin Graftås er med på alle aksjekveldene denne høsten. Vi vet han selvsagt vil dele mer om hvordan de investerer gjennom sine ODIN-fond, men hva annet skal han også snakke om på aksjekveldene denne høsten?
– Temaet mitt på aksjekveldene er «Fokuser på det du kan kontrollere – ikke avkastningen», deler han.

– Å bruke mye tid på ting du ikke kan gjøre noe med, som f.eks at aksjemarkedet går opp og ned mener jeg er bortkastet. Uansett hvor mye du følger med bidrar det sannsynligvis til motsatt resultat av hva du ønsker, ettersom dette øker sannsynligheten for adferdsfeil. Derfor mener jeg at du isteden bør bruke tiden din på ting som du selv kan kontrollere, og som bidrar positivt til avkastningen din, som f.eks:

  1. Risikoen du tar
  2. Beløpet du investerer
  3. Tiden du er investert
  4. Kostnadene du betaler
  5. Din egen adferd

Viktigst i dagens marked

De siste 2-3 årene har vært svært urolige, mye er usikkert. Vi spør videre: Hva er viktigst når man skal spare og investere i dagens marked?

– Å ha kontroll på nervene, og ikke la seg rive med på bakgrunn av støy – som det er altfor mye av i disse dager. På en annen side – fordelen med å evt. lete etter problemer og elendighet er at du som regel vil bli positivt overrasket. Allikevel er det mer enn nok å bekymre seg over i disse dager, og det er ingen av oss som kan si når børsene vil snu. Det vi imidlertid kan si med stor trygghet er at børsene på et tidspunkt vil snu, og da kommer oppturen gjerne fort. Derfor er det viktig at du har et langsiktig perspektiv på investeringene dine – og at du minner deg selv på at investeringer i aksjemarkedet ikke er en sprint – men en maraton – hvor du får godt betalt for å ha god utholdenhet. Forsøk på å være smartere enn alle andre – dvs å «time» topper og bunner blir som regel en dyrekjøpt erfaring. Da er det bedre å gå gradvis både ut og inn av aksjemarkedet

Oppskrift for porteføljebyggingen:

For å bygge en god portefølje anbefaler Graftås å starte med å finne sin riktige strategiske allokering, og forteller noe som ofte overasker folk som sparer i aksjer og fond:

– Faktisk stammer 90-95% av en porteføljes totalavkastning fra strategisk allokering. Strategisk allokering er en langsiktig plan for fordelingen av sparepengene på rentemarkedet og aksjemarkedet.

Martin Graftås deler sin 4-5 punkts oppskrift for hva du skal tenke på når du bygger din egen spareportefølje:

1: Bestem tidshorisont for investeringen og Hvor store svingninger tåler du?

Dette bestemmer hvilken fordeling mellom aksjer og renter du skal ha. Dersom investeringen har en lang tidshorisont og du tåler høye svingninger kan aksjeandelen være høyere.

2: Bestem underliggende eksponering for å diversifisere porteføljen

Diversifiseringen er viktig både for aksjer og renter. Ulik geografisk eksponering og sektorer er viktig for aksjeandelen. For renteandelen er det viktig med både korte og lange renter, high yield og investment grade.

3: Velg fond

Erfaringsvis er det mange som søker fond som «har gått bra i det siste» når de skal velge fond. Dessverre er det ingen sammenheng mellom at et fond som har vært best de siste to-tre månedene også vil være best på lengre sikt. Ofte er det heller motsatt. Derfor er det bedre å lete etter fond som har prestert bra over tid. I tillegg bør forvalteren/ forvalterne man velger ha en investeringsfilosofi som du skjønner, og som har vist seg å fungere over tid.

4: Se porteføljen som en helhet

Du skal ikke fokusere på hvordan enkeltaksjer eller enkeltfond presterer, for diversifiseringen skal gjøre at du forhåpentligvis totalt går i pluss.

Hva får for lite oppmerksomhet?

Det er mange saker som får ufortjent lite oppmerksomhet og vi spør Graftås hva han tenker burde løftes mer frem og han svarer:

– At det er strategisk allokering som betyr noe for avkastningen din. Altfor mange jakter gårsdagens vinner, det vil si fond eller aksjer som har gitt høy avkastning på kort sikt. Timing er umulig, og det er som regel når det gjør litt vondt i magen å investere du gjør de beste kjøpene. Investeringsviljen var betydelig høyere oktober i fjor enn i oktober i år, til tross for at man kan kjøpe både aksjer og fond til både 30 og 40 prosent lavere pris i år enn hva man gjorde i fjor. I mange tilfeller gjør man derfor bedre kjøp nå enn for 12 måneder siden, mener Graftås.

Eiendomsinvesteringer

Investeringer i eiendom har alltid vært populært i Norge, men ikke alle kan investerer titalls millioner av kroner i ulike prosjekter og derfor har nok bransjefondet til ODIN som investerer i eiendoms-aksjer vært svært populært de siste årene. Graftås oppdaterer oss om SpareBank 1 Forvaltning sitt eiendomsfond, ODIN Eiendom:

– ODIN Eiendom er et eiendomsfond som investerer i børsnoterte eiendomsselskaper i Norden. Etter vårt skjønn er ODIN Eiendom et meget godt alternativ til kunder som ønsker/ trenger eiendomseksponering i porteføljen. Her får du altså eiendomseksponering med et aksjefonds «innpakning», dvs at du sammenlignet med å investere i f.eks en utleiebolig slipper å forholde deg til eiendomsmeglere, leietakere og å fungere som vaktmester både sent og tidlig. Samtidig får du en likvid eiendomseksponering, dvs at du kan kjøpe og selge når du måtte ønske – noe som ikke alltid er tilfelle når man kjøper fysisk eiendom. Det skal naturligvis også nevnes at et bransjefond som ODIN Eiendom, hvor investeringsmandatet er smalt, fra tid til annen vil svinge en del i verdi. Dette opplevde vi bl.a under pandemien, og vi har sett det i år ettersom eiendomssektoren er sensitiv for renteøkninger. Jeg vil derfor ikke anbefale å gå «all in» i dette fondet, men det fungerer utmerket som krydder i en portefølje for investorer som ønsker eiendom i porteføljen sin, deler Graftås.

Trender å følge med på

Hva vil du si til nordmenn som vurderer å investere?

– Fra vårt ståsted er det helt nødvendig at nordmenn i enda større grad enn tidligere får opp øynene for langsiktig fondssparing. Demografien er i endring – vi blir flere mennesker, og vi blir eldre – og myndighetene har ikke mulighet til å finansiere fremtidige generasjoners pensjon og økonomiske frihet. Derfor mener vi at det er viktigere enn noen gang at nordmenn flest kommer i gang med egen sparing.

Økte skatter er ufordelaktig

Avslutningsvis runder Graftås av med å påpeke at neste års statsbudsjett gjør det dyrere å investere og spare i aksjefond og aksjer. Har du denne sparingen på Aksjesparekonto, utsettes skatten til selve utbyttet og gevinsten tas ut av Aksjesparekontoen. I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023 skal skatt på gevinst og utbytte i aksjefond og aksjer økes igjen, nå til 37,84%.

Graftås sier videre med alvor i stemmen:

– Med dette som bakteppe synes jeg det er trist at regjeringen i neste års statsbudsjett, gjennom økt gevinstbeskatning for aksjer og fond, vil gjøre det mindre attraktivt å spare i disse aktivaklassene.

Vi minner om at da Regjeringen gikk til valg i 2021 var det å øke skattene på formue og gevinster noe av det de la vekt på. Forslag til endringer i skattene er derfor i tråd med hva som tidligere er annonsert, selv om mange som stemte på dette også rammes av disse høyere skattene.

Gå på aksjekveldene!

Kort oppsummert :
– Møt opp på en av aksjekveldene høsten 2022 hvis du vil høre fra og snakke med eksperter på aksjer og fond, deriblant Graftås.
– Investeringen begynner med å finne riktig strategisk allokering.
– Dersom du ønsker å vente med å kjøpe til aksjemarkedet er på bunn risikerer du å gå glipp av gevinst (ingen vet hvor bunn er), så et tips kan være å heller kjøpe gradvis.
– Nordmenn må begynne å ta ansvar for langsiktig sparing og å kjøpe fond er kanskje den letteste måten å gjøre dette.

Aksjekveldene er gratis å delta på. De er tilrettelagt for både nybegynnere og de som handler aktivt på børsen. Her møter du eksperter fra DNB, Pareto, ODIN / Sparebank 1, Aolfred Berg, Skagen, Holberg, Tin Fonder, Carnegie Fonder, KLP og Oslo Børs. Gå gjerne sammen med andre, men meld dere på alle sammen. Det passer også for ung som gammel, og det er alltid med noen tenåringer….

Påmelding her:

Aksjekveld i Trondheim 28. november >

Aksjekveld i Stavanger 5. desember >

Aksjekveld i Oslo 12. desember >

 

Bilde: Odin-bloggen  Tips: Abonner på nyhetsbrev fra ODIN-bli

Artikkelen er skrevet av Sander Thowsen Aastorp, prosjektleder i AksjeNorge

Forbehold:

ODIN Forvaltning med Sparebank 1 er en av AksjeNorges støttespillere, både faglig og økonomisk. Deres menin

AksjeNorge har ingen analyseavdeling og mener således ikke noe om en aksje eller et marked er mer eller mindre fordelaktig å investere i. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Og du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt og investeringer. Feil kan forekomme i artiklene og grafene våre, siden mye er manuelt tilpasnings-arbeide. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.