Arendalsuka 2023

AksjeNorge skal til Arendalsuka 2023. Daglig leder med studenter blir der hele uken, forhåpentligvis for første gang med egen stand!

Bildet over: Tatt på Arendalsuka 2021 rett etter et Storebrand-arrangement om personligøkonomi der også vi i AksjeNorge deltok sammen med Huseierne. 

Helt tilbake siden 1993 har AksjeNorge delt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedet! Og da er det helt naturlig at vi også tar turen til Arendalsuka og deler litt der også, ikke minst får i gang gode samtaler om sparing og investering i det norske verdipapirmarkedet.

Mulige aktiviteter

På standen, som er åpen hver dag, vil du møte hyggelige folk som deler kunnskap om aksjer og fond. I løpet av uken skal vi også strømme eller dele video-intervjuer med interessante folk vi møter i Arendal.

I tillegg ønsker vi å få til et par arrangementer med større publikumsplass, fortrinnsvis med et aksjesparekurs eller en debatt/panelsamtale om vilkår for sparing i aksjer og fond for folk flest.

Ta kontakt

Ja, nå er planleggingen i gang og fristene kommer tett. Allerede 15. februar går startskuddet for å reservere en av Arendals populære scener. Her kan man leie for 1 time og få god tid til opp/nedrigging. På flere av scenene er det mulig å strømme til de mange som ikke er tilstede.

Vi ønsker nå å komme i kontakt med relevante aktører som vil være tilstede på Arendalsuka, enten vi skal planlegge noe sammen eller dere arrangerer noe der dere ønsker at vi skal stille med representant fra oss, ved daglig leder.

Les invitasjon til samarbeid > 

AksjeNorges bilder fra Arendalsuka 2021

I 2021 var også AksjeNorge i Arendal og bidro den gang på ulike arrangementer i regi av Nordea og Storebrand. I tillegg tok vi noen korte videoer vi delte i sosiale medier. Se videoer her>

Ser du bildene under på mobil, gjør de seg best dersom du «legger» mobilen.

  • TV2s journalist intervjuer Oljefondet: Nicolai Tangen og Trond Grande etter gjennomgang av Oljefondets halvårs-presentasjon.