Børsnoterte selskaper, organisasjoner, meglere, banker, kapitalforvaltere og andre inviteres til å bli bidragsyter av stiftelsen AksjeNorge. Stiftelsen forvalter et viktig samfunnsoppdrag.

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som drives på bakgrunn av årlige bidrag fra våre bidragsytere. Størrelsen på bidraget avhenger med størrelsen på selskapet eller organisasjonen og brukes i sin helhet på aktiviteter knyttet til kunnskapsformidling om privat eierskap, aksjer og verdipapirmarkedet i Norge.

Bidragsytere til AksjeNorge er

 • Børsnoterte selskaper
 • Finanskonsern
 • Verdipapirforetak og forvaltningsforetak
 • Bedrifter og organisasjoner med tilknytning til aksje- og verdipapirmarkedet
 • Næringslivets organisasjoner
 • Andre bedrifter, organisasjoner o.l. med interesse for arbeidet AksjeNorge gjør

Hva får bidragsyterne tilbake?

 • En befolkning med større kjennskap til og interesse for aksjemarkedet og norsk næringsliv
 • Et større innslag av direkte og indirekte privat eierskap i norsk næringsliv
 • En positiv holdning til gode og konkurransedyktige rammebetingelser for aksjemarkedet og næringslivet generelt
 • En økt faglig kompetanse hos alle som omtaler og uttrykker seg om aksjemarked og næringsliv
 • Et større innslag av aksjemarkedsrelatert stoff i norsk allmennutdannelse og på høyskole/universitetsnivå
 • Et kompetansesenter til medlemmenes disposisjon
 • Mulighet til å delta på AksjeNorges arrangementer, forum og aktiviteter
 • Vi inviterer til å gjøre egne kurs/webinarer med bruk av AksjeNorges ansatte som foredragsholdere.
 • Ditt selskap støtter et viktig samfunnsoppdrag og kan sees på som en del av bedriftens CSR-arbeide.

Her kan du lese noe om 2020 >

For spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Kristin Skaug på kristin.skaug@aksjenorge.no

eller +47 415 77 351