Børsnoterte selskaper, organisasjoner, meglere, banker, kapitalforvaltere og andre inviteres til å bli bidragsyter av stiftelsen AksjeNorge. Stiftelsen forvalter et viktig samfunnsoppdrag.

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som drives på bakgrunn av årlige bidrag fra våre bidragsytere. Størrelsen på bidraget avhenger med størrelsen på selskapet eller organisasjonen og brukes i sin helhet på aktiviteter knyttet til kunnskapsformidling om privat eierskap, aksjer og verdipapirmarkedet i Norge.

Bidragsytere til AksjeNorge er

 • Børsnoterte selskaper
 • Finanskonsern
 • Verdipapirforetak og forvaltningsforetak
 • Bedrifter og organisasjoner med tilknytning til aksje- og verdipapirmarkedet
 • Næringslivets organisasjoner
 • Andre bedrifter, organisasjoner o.l. med interesse for arbeidet AksjeNorge gjør

Hva får bidragsyterne tilbake?

Overordnet og eksternt:

 • En befolkning med større kjennskap til og interesse for aksjemarkedet og norsk næringsliv
 • Et større innslag av direkte og indirekte privat eierskap i norsk næringsliv
 • En positiv holdning til gode og konkurransedyktige rammebetingelser for aksjemarkedet og næringslivet generelt
 • En økt faglig kompetanse hos alle som omtaler og uttrykker seg om aksjemarked og næringsliv
 • Et større innslag av aksjemarkedsrelatert stoff i norsk allmennutdannelse og på høyskole/universitetsnivå

For selskapet/internt:

 • Et kompetansesenter til medlemmenes disposisjon
 • Mulighet til å delta på AksjeNorges arrangementer, forum og aktiviteter
 • Vi inviterer dere til å gjøre egne kurs/webinarer med bruk av AksjeNorges ansatte som foredragsholdere.
 • I samarbeid med AksjeNorge kan vi invitere til korte webinarer der AksjeNorge tar regien, kommunikasjonen og delingen, mens dere «bare» stiller med foredragsholder
 • Synlighet på AksjeNorges nettsider, alt fra logo til intervjuer og video
 • Vi jobber aktivt med media og journalister og henviser således ofte til dedikerte eksperter hos støttespillerne
 • Skaper intern stolthet. Ditt selskap bidrar og støtter et viktig samfunnsoppdrag og kan sees på som en del av bedriftens CSR-arbeide.

Finansiell støtte (eller prisen for medlemskap)

 • Som en ikke-kommersiell stiftelse skal ikke AksjeNorge har høye overskudd, men sikre daglig drift og at drifts-kostnader dekkes inn (i hovedsak lønn, kontorer, data etc).
 • Aksjekvelder, forumer, seminarer og andre prosjekter finansieres løpende av med-arrangører til selvkost.
 • Våre støttespillere og samarbeidspartnere er også våre faste finansielle bidragsytere over flere år, for å sikre kontinuitet. Slik har det gått rundt i over 30 år.
 • Den årlige støtten er som et slags medlemskap og er definert ut fra selskapets størrelse og type virksomhet. Oslo Børs med VPS er største bidragsyter og bidrar med 25% av driftskostnandene. DNB, Equinor, Hydro, Nordea m.fl. bidrar med mer enn kr 100.000 pr år hver seg, mens mindre fondsselskaper og børsnoterte bidrar med mindre enn 100.000 per år. Disse beløpene skal for de fleste virksomheter være svært overkommelig. Satsene er ikke endret siden 2015.
 • Støttespillerne kan kun trekke sin støtte i god tid før påfølgende år, senest i september. På denne måten kan stiftelsen har forutsigbar drift.
 • Vi har også et spesial-tilbud for nye støttespillere med redusert støttebeløp for 2024.
 • Finansmarkedsfondet og andre støtteordninger søkes det jevnlig om midler fra for å dekke kostnader ved nye prosjekter.

For spørsmål, vennligst kontakt daglig leder Kristin Skaug på kristin.skaug@aksjenorge.no  eller ring henne på 415 77 351.