AksjeNorge er en stiftelse som drives på bakgrunn av støtte fra våre bidragsytere og samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med andre organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt som har sammenfallende interesser innenfor våre tre målområder.

Børsnoterte selskaper, organisasjoner, meglere, banker og fondsforvaltere er blant dem som arbeider for økt kunnskap om aksjemarkedet i Norge, blant annet ved å bidra til AksjeNorge’s langsiktige arbeid innen temaet.

Samarbeidspartnere og bidragsytere av AksjeNorge

Andre samarbeidspartnere og møteplasser

  • CYFI – Child and Youth Finance International
  • EASP – Europaean Association for Share Promotion
  • EFES – European Federation of Employee Share Ownership
  • Finansmarkedsfondet – Har støttet flere av AksjeNorge’s arrangementer og prosjekter knyttet til allmennopplysning innen finans.
  • NIRF  Norsk Investor Relations forening
  • OECD/INFE – AksjeNorge er medlem i INFE som er OECD sitt nettverk for finans og økonomiutdanning.
  • Skolemeny.no – et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet «personlig økonomi».