AksjeNorge er en stiftelse som drives på bakgrunn av støtte fra våre bidragsytere og samarbeidspartnere. Vi samarbeider også med andre organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt som har sammenfallende interesser innenfor våre tre målområder.

Børsnoterte selskaper, organisasjoner, meglere, banker og fondsforvaltere er blant dem som arbeider for økt kunnskap om aksjemarkedet i Norge, blant annet ved å bidra til AksjeNorge’s langsiktige arbeid innen temaet. Stiftelsen AksjeNorge ble etablert i 1993.

Samarbeidspartnere og bidragsytere av AksjeNorge

Som støttespiller og samarbeidspartner blir du invitert med på AksjeNorges arrangementer relevante for deres virksomhet. Ta kontakt ved spørsmål om samarbeid. Kontakt daglig leder Kristin Skaug > 

Av tidligere støttespillere kan nevnes Orkla Finans, Gjensidige, Link Mobility, ABG Sundal Collier, Landkreditt Forvaltning, Helgeland Sparebank m.fl.

Våre andre samarbeidspartnere og nettverk

  • Skolemeny.no – et nettverk bestående av aktører som tilbyr materiell og undervisningsressurser som skolen kan benytte seg av i opplæringen i temaet «personlig økonomi».
  • OECD/INFE – AksjeNorge er medlem i INFE som er OECD sitt nettverk for finans og økonomiutdanning.
  • CYFI – Child and Youth Finance International
  • EASP – Europaean Association for Share Promotion
  • EFES – European Federation of Employee Share Ownership
  • Finansmarkedsfondet – Har støttet flere av AksjeNorge’s arrangementer og prosjekter knyttet til allmenn opplysning innen finans.
  • Kvinner i finans  – Samarbeid i finansnæringen for å bidra til øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge.
  • NIRF  Norsk Investor Relations forening