AksjeNorge deler kunnskap gjennom nettsidene du er på nå, gjennom våre egne sosiale medier, på arrangementer og gjennom medier som radio, tv og aviser. I tillegg holder vi en rekke foredrag for studenter og skoleelever, helt gratis.

Vi stiller også opp på andres arrangementer som foredragsholder eller paneldeltager.

Børs ABC (for undervisningssteder)

Dette er vårt standard opplæringsopplegg som er tilpasset besøk på høyskoler/universiteter eller videregående skoler og er delt inn i to nivåer og to fagområder. Inviter oss gjerne til din høyskole, studentforening, Uka, eller VGS-klasse for foredrag/gjesteforelesning. Helt kostnadsfritt for studenter og elever.

Nivåene:

  • Unge og uerfarne, typisk VGS-elever, primært de med samfunnsøkonomi
  • Ung voksen, typisk for studenter

Temaene er da:

  • Teori og praksis: Finansmarkeder, verdipapirer, aksjer og fond, risiko m.m.
  • Egne investeringer: Hvordan faktisk investere, hvordan bygge en individuell portefølje, hvordan følge opp investeringene

Tid/lengde: Ofte har det vært enten 45 minutter eller to forelesninger. Vi har også deltatt som gjesteforeleser

Aksjespill i klasserom

Vi har et aksjespill som tar ca 20 minutter og kan være en del av opplegget når vi holder på i to skoletimer. Da får studenten/eleven testet det å være investor og agere på nyheter og endrede markedsforhold og aksjekurser. Dette pleier å skape mye engasjement. Kan kun gjennomføres der studentene/elevene er tilstede i salen.

Aksjekurs

Våre faste støttespillere står fritt til å bruke oss så fremt tiden passer våre egne planer også. Inviter oss gjerne til deres kundearrangementer, interne arrangementer eller andre fora. For selskaper med aksjeprogrammer for ansatte kan det være lurt å dele mer kunnskap om investeringer og vårt kurs er fint å gjennomføre for de ansatte.

Vi stiller også opp som foredragsholder eller innleder med korte og lange aksjekurs. Vi har holdt alt fra 8-minutters aksjekurs til 2-timers kurs, med aksjespill. Vi har stilt opp fysisk på scenen med inntil 1600 deltagere og i et webinar med 5.600 deltagere (pålogget, ja).

Innsikt om nordmenns aksjesparing

Hvert kvartal utarbeider vi data om nordmenns beholdninger i aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs. Datakilden er Euronext Securities Oslo (tidligere VPS), mens våre data er analysert og behandlet i over 25 år. Det gjør at vi sitter med mye spennende innsikt. Våre støttespillere har brukt oss til interne møter om spareforskjeller geografisk, aldersmessig, kjønnsmessig og ifht. aksjer og sektorer. Rapporten deles hvert kvartal med media og på våre nettsider >

Foredragsholder

Foredragsholder fra AksjeNorge er i utgangspunktet Kristin Skaug som også er daglig leder.

Kristin tok over som daglig leder for AksjeNorge i juni 2018. Siden den gang har hun deltatt på TV2 rundt 700 ganger i morgennyhetene, fredagspanel og avisrunden, med børsoppdateringer og annen kunnskap. I tillegg har hun deltatt i Dagsnytt 18, Ekko, NRK-nyhetene, VG-live, ulike podcaster etc. ved flere anledninger. Foredrag er gjort hos ulike banker og meglerhus men også for DN Kvinner og SHE Invest, og paneldeltager for ulike arrangementer innen finans, økonomi, bærekraftige investeringer og liknende temaer.

Kristin har nesten 30 år med erfaring fra verdipapirmarkedet (aksjer og renter), med alt fra megling, trading/forvaltning og rådgivning.

Kristin er utdannet økonom fra Sveits og Norge (ferdig i ’94) men har i tillegg fullført ulike masterprogram eller enkelt-kurs innen finans, trading, kommunikasjon og grønne vekststrategier, og nå sist styrekompetanse. Selv om Kristin snakker engelsk, tysk og fransk, er alle foredrag utelukkende på norsk.

Ta kontakt

Kontakt daglig leder direkte  kristin.skaug@aksjenorge.no eller mobil 415 77 351