Innkalling til Årsmøte i Stiftelsen AksjeNorge:
Onsdag 9. juni 2021 klokken 13:00 -14:00

Bidragsytere til AksjeNorge inviteres til Årsmøte i stiftelsen. Møtet avholdes digitalt som et nettmøte med Microsoft Teams.

Dokumentene sendes til deres kontaktperson per e-post eller sendes ved direkte henvendelse.

Få oversikt over AksjeNorges  styre her >

Dokumenter til årsmøtet:

  • Innkalling og agenda til Årsmøte
  • Stiftelsen AksjeNorge – Årsberetning 2020
  • Stiftelsen AksjeNorge – Årsregnskap 2020
  • Stiftelsen AksjeNorge –  Revisjonsberetning 2020 (KPMG)
  • Budsjett for 2021 i AksjeNorge
  • Protokoll fra årsmøtet 2021 (skrives etter årsmøtet)

Kontakt:

Kristin Skaug,

Daglig leder i AksjeNorge
Telefon: 41577351
Mail: kristin.skaug@aksjenorge.no