Innkalling til Generalforsamling i Stiftelsen AksjeNorge:
Onsdag 9. juni 2021 klokken 12:00 -13:00

Bidragsytere til AksjeNorge inviteres til Generalforsamling i stiftelsen. Møtet avholdes digitalt som et nettmøte med Microsoft Teams. Lenken deles samme dag (er også sendt relevante deltagere per e-post). Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom du ikke er invitert.

Lenke til Generalforsamling på Teams >

Dokumentene sendes til deres kontaktperson per e-post eller sendes ved direkte henvendelse.

Få oversikt over AksjeNorges  styre her >

Dokumenter til årsmøtet:

Kontakt:

Kristin Skaug,

Daglig leder i AksjeNorge
Telefon: 41577351
Mail: kristin.skaug@aksjenorge.no