Illustrasjonen over er fra siste store prosjekt: Aksjer 2.0 en digital bok om aksjer og aksjefond

Innkalling til Generalforsamling i Stiftelsen AksjeNorge:

Onsdag 12. juni 2023 klokken 12:00 – 13:00

Bidragsytere til AksjeNorge inviteres til Generalforsamling i stiftelsen. Alle bidragsytere skal ha mottatt innkalling per e-post- Møtet avholdes primært fysisk hos hos Oslo Børs. De som ikke har anledning å delta fysisk, må gi beskjed hvis de heller ønsker digital deltagelse. Vennligst ta kontakt med daglig leder dersom du har spørsmål.

Oversikt over alle inviterte til generalforsamlingen (stiftelsens støttespillere) 

SU: Meld gjerne i fra om du kommer til generalforsamlingen til daglig leder.

Dokumentene til generalforsamlingen kan lastes ned nedenfor. Vennligst merk at styret har signert digitalt men denne versjonen er kun tilgjengelig ved personlig forespørsel.

Få oversikt over AksjeNorges  styre her >

Dokumenter til generalforsamlingen  (oppdateres ca 22.mai):

  • Innkalling til Generalforsamling (Årsmøte) 2024
  • Årsberetning med årsregnskap/rapport for 2023 (kommer)
  • Inviterte til Generalforsamling: Støttespillerne (internt dokument; evt se nettsidens bunntekst)
  • Revisjonsberetning for år 2023
  • Gjeldende vedtekter for AksjeNorge
  • Protokoll fra GF/Årsmøte 2023>

Kontakt:

Kristin Skaug,
Daglig leder i AksjeNorge
Telefon: 41577351
Mail: kristin.skaug@aksjenorge.no