8 mars, 2019 08:00-09:30

Vi inviterer til samling på Oslo Børs der vi ser tilbake på Oslo Børs 200 årige historie og på kvinners rolle den gang og i dag. Agenda og påmelding kommer.

Merk at Oslo Børs har små lokaler og dette arrangementet blir derfor kun for et mindre publikum.