På høstens aksjekvelder har vi hatt over 20 forskjellige analytikere, forvaltere og andre investeringseksperter på scenen. Nå kan du også se foredragene!

NB: De fleste foredragene er fortsatt svært relevante og riktige. Der du hører analytiker eller forvalter anbefaler konkrete aksjer, bør du gjøre nærmere undersøkelser da rådene kan ha gått ut på dato.

Rundt 2.300 nordmenn har fått deltatt på aksjekveldene i høst, men det er også mange som ikke fikk muligheten til å delta. Derfor har vi gjort video-opptak av de 13 alle foredragene fra Oslo-kvelden. Se programmet for aksjekvelden her >

Foredragene varer i 13-25 minutter hver. Nedenfor ser du dem alle. Videoene ble filmet 20. og 21. november 2023.

 

Oslo Børs

Tema: Handel på Oslo Børs

Ove Heiberg er leder for annenhåndsmarkedet på Oslo Børs.

Holberg-fondene

Tema: De kjedelige aksjene er ofte de gøyeste å eie

Jørgen Müller er forvalter i Holberg Fondene.

Se også Holberg-grafene som oppsummerer 2023 >

Alfred Berg Kapitalforvaltning

Tema: Høyrenteobligasjoner

Henrik Høyerholt er forvalter av høyrentefond hos Alfred Berg.

 

SpareBank 1 Forvaltning

Tema: Er du din egen avkastnings verste fiende?

Martin Graftås er spare- og investeringsøkonom hos Sparebank 1 Odin Forvaltning.

 

Nordnet

Tema: I Buffetts fotspor… Bli en bedre investor: Invester som en eier!

Roger Berntsen er investeringsanalytiker i Nordnet.

 

Nordea

Tema: Langsiktig sparing med fokus på bærekraft

Leif Rune Rein er investeringsdirektør i Nordea Liv.

 

KLP

Tema: Myte-knusing rundt indeksfond

Joakim Embu er aksjeforvalter i KLP.

DNB fondene

Tema: Aksjeinvesteringer i helsesektoren

Benedicte Bakke er forvalter i DNB Asset Management

 

Pareto Securities

Tema 1: Aksjeinvesteringer i energisektoren

Tom Erik Kristiansen er energianalytiker i Pareto.

 

Tin Fonder

Tema: Nordiske teknologiselskaper

Carl Armfeldt er forvalter hos Tin Fonder.

 

Carnegie Fonder

Tema: Nordiske SMB-selskaper

Anna Strömberg er forvalter hos Carnegie Fonder.

 

Pareto Securities

Tema 2: Aksjeinvesteringer i sjømatsektoren

Oda Djupvik er aksjeanalytiker hos Pareto.

 

DNB Markets

Tema: Aksjetips

Paul Harper er aksjestrateg i DNB Markets

Skagen-fondene

Vi fikk dessverre ikke laget et eget opptak med Skagen-fondene, men vi anbefaler å se deres video nedenfor som omhandler noe av det samme som de snakket om på Den store aksjekvelden, her med investeringsdirektør Alexandra Morris som oppsummerer investeringsåret 2023.

 

Forbehold

Foredragene ble filmet 20.-21. november 2023 etter AksjeNorges arrangementer «Den store aksjekvelden» høsten 2023, i Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning Det kan forekomme feil og mangler i videoen. Denne videoen må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling, men kan forklare bevegelser i markedet og brukes til inspirasjon. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må også sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om hverken skatt eller investeringer. Det vi sier i foredrag og skriver på våre nettsider er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer.

 

Om AksjeNorge

AksjeNorge er en ikke-kommersiell stiftelse som deler kunnskap om verdipapirmarkedet, primært det regulerte markedet for aksjer og fond. Vår daglig drift er finansiert gjennom økonomisk støtte fra en rekke nordiske banker, meglerhus, forvaltere, organisasjoner og børsnoterte selskaper. Les mer på www.aksjenorge.no