Vi ønsker at flere børsnoterte selskaper skal tilby aksjer til sine ansatte. Vi ønsker også at ansatte skal bli flinkere til å ta del i de programmene som blir tilbydd. Nettopp derfor bistår vi gjerne med kommunikasjonen for selskaper med å tilrettelegge for ansattes medeierskap.

Det er flere parter som inngår i etablering av egne spareprogrammer for ansatte i børsnoterte selskaper, eller selskaper som planlegger å bli børsnotert. Som en uavhengig aktør, bidrar vi (spes. mht kommunikasjon/kunnskapsoverføring) til å tilrettelegge selskapers «aksjer til ansatte-programmer» for våre medlemsbedrifter – utover det de private aktører som er med i prosessen bidrar med.

Vi har kjennskap til hvilke elementer som er viktig å vektlegge når man ønsker å etablere et slikt program. Både praktiske hensyn og ikke minst hvor viktig det er med kommunikasjon til ansatte for å øke deltakelsen i spareprogrammer. Gjennom prosjektet «fra innsikt til handling – aksjer til ansatte» som vi gjennomførte for et par år siden, ble viktigheten av kommunikasjon forsterket, og en viktig del av de X-faktorene som er på plass i de beste ansatte ordningene identifisert.

Hvem inngår i etablering av programmer

Hvordan et selskap velger å skreddersy sitt program avhenger av programmets kompleksitet og tilgang til egne ressurser. Noen har egne aksjekontorer og egenutviklede tekniske løsninger. Men de fleste har kanskje noen få ansatte som kun jobber deltid med dette til enkelte tider av året. For dem er det relevant å bruke en av de mange bedriftene som tilbyr komplette løsninger. Eksempler er Euronext VPS og Equatex (tidligere Accurate Equity).

I tillegg er man ofte tilknyttet en kontofører (som f.eks. DNB eller Nordea) som håndterer den praktiske rundt tildelingen av aksjer på vegne av den ansatte, samt en revisor som rådgir i prosessen. For selskaper som har programmer som strekker seg over landegrenser, er det kanskje spesielt viktig med råd knyttet til lovgiving og skatt i de ulike landene.

AksjeNorge er som nevnt en ikke-kommersiell aktør og bistår gjerne i deler av tilretteleggingen – uavhengig av andre samarbeidspartnere. Vi kan tilføre egne tjenester som foredrag for ledelse og ansatte og annen generell informasjon. Vi ønsker at flere nordmenn får kjennskap til aksjer og det å eie en aksje. Ikke bare kan aksjesparingsprogrammer føre til avkastning for den enkelte og mer engasjerte medarbeidere. Det gir også den enkelte mer kunnskap om hva det vil si å være medeier i et børsnotert selskap.

Merk at selve tilretteleggingen av programmet er ikke noe vi kan gjøre. Til dette arbeidet må dere søke god hjelp og en god start er enten Equatex eller Euronext Securities Oslo (VPS), eller banken din som er kontofører.