Aksjer for ansatte-ordninger er et viktig element i goder for de ansatte i mange bedrifter, og kan bidra både i en ansettelsesprosess og i bevaring av gode medarbeidere.

Likevel er slike spareprogrammer ofte aktuelle i enkelte perioder gjennom et år, og kun et fåtall selskaper har ansatte som er engasjert i en fulltidsstilling kun tilknyttet dette.

AksjeNorge har derfor etablert et eget forum hvor de ansvarlige i det børsnoterte selskapet kan møter for læring og erfaringsutveksling. Vi ønsker å skape en arena som sikrer langsiktig fokus, kunnskap og optimalisering av aksjer til ansatte-programmer, som igjen sikrer økt privat eierskap og engasjement i norsk næringsliv i Norge.

Når forumet møtes, lar vi deltakere presentere egne løsninger, samt at eksterne foredragsholdere presenterer temaer som er aktuelt for gruppen. Dagsaktuelle temaer knyttet til rammebetingelser og annet tas med. Neste forum blir vinteren 2022/2023.

For spørsmål og innspill kontakt daglig leder Kristin Skaug på kristin.skaug@aksjenorge.no.