I perioden juni 2017 til 31.desember 2019 hadde vi noen år med et midlertidig regelverk der man overføre eksisterende/eldre beholdninger av aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto uten at det ble ansett som realisasjon, slik at flest mulig og raskest mulig fikk de nye fordelene med utsatt skatt på gevinst og utbytter.

Fra 1. januar 2020 har vi ikke lengre slike overgangsregler som betyr:

Overføring av eksisterende beholdninger av aksjer og aksjefond utenfor Aksjesparekonto inn på en Aksjesparekonto og vil ha skattemessige konsekvenser, avhengig av hvilken kontostruktur de kommer fra.

Det er ikke forbudt å overføre aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto, men det vil kunne ha store skattemessige konsekvenser, dersom du har eid verdipapirene lenge og har positiv avkastning, eller fått andre skattefordeler gjennom andre konto-strukturer. Derfor er det viktig å tenke seg nøye om dersom du vurderer å flytte over gammel sparing utenfor ASK til ASK. En investeringsrådgiver eller sparespesialist vil mest sannsynlig gi deg gode råd. Hør med din megler/forvalter/rådgiver.