Endelig er Aksjesparekonto live! Vi kan dermed åpne en egen aksjesparekonto hos de fleste banker, meglere eller fondsforvaltere i Norge. Noen har allerede åpnet en konto, noen føler at dette begynner å haste ettersom startskuddet er gått, andre hører om dette først nå. Hvordan skal du egentlig gå frem?

Publisert 01.09.2017 – sist oppdatert 13.12.2017

Nå kan du samle alle dine aksjer og aksjefond på et sted.

Med en Aksjesparekonto kan du samle dine aksjer og fond i en eller flere aksjesparekontoer, for så å kunne reinvestere dine midler uten å måtte betale skatt fortløpende. En annen av fordelene er at du kan ta ut innskuddene dine skattefritt. Skatten utsettes til du faktisk tar gevinsten ut av kontoen. Les ofte stilte spørsmål og svar. Her finner du også lenker til andre kilder til informasjon.

Klar-ferdig-gå…

… Men du trenger ikke å løpe. Selv om Aksjesparekonto er live er det viktigste for deg som allerede eier aksjer og aksjefond at du får benyttet deg av overgangsregelen. Denne ble innført av myndigheten for å skape insentiver for at vi skal ta i bruk Aksjesparekonto fra start. Overgangsregelen lar deg flytte dine eksisterende aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å realisere skatt på gevinst. Dette er spesielt gunstig for deg som har opparbeidet deg god avkastning over tid. Så lenge du flytter din beholdning til en Aksjesparekonto innen utgangen av året 2018, får du denne fordelen.

Hvis du ikke eier aksjer og aksjefond i dag, men planlegger å spare i aksjemarkedet anbefaler AksjeNorge at du gjør dette i form av en Aksjesparekonto fra start.

Valg av Aksjesparekonto

De fleste banker, meglere og forvaltere har allerede sendt ut informasjon om Aksjesparekonto til sine kunder. AksjeNorge anbefaler at du følger med på informasjon fra din tilbyder, og kontakter dem direkte så snart du har spørsmål eller innspill. De fleste har tilrettelagt for enkel kontoflytting gjennom sine nettløsninger. Du kan selvsagt også undersøke andre tilbud. Uansett hvilke løsning du velger, er det likevel fullt mulig å flytte til en annen tilbyder senere. Husk at det kan medføre kostnader å flytte en Aksjesparekonto, og at du alltid danner deg et kostnadsbilde av dine ulike alternativer.

Langsiktig Aksjesparing

Når Aksjesparekontoen din er etablert kan du flytte dine posisjoner mellom aksjer og aksjefond uten å realisere løpende beskatning. Da kan det være lurt å huske på at det alltid lønner seg å tenke langsiktig når du skal spare i aksjemarkedet. Hyppige kjøp og salg koster penger og forskning bekrefter at et fåtall av oss klarer å «time» topper og bunner i markedet riktig. Tenk på hvordan tror du din aksje eller ditt aksjefond vil utvikle seg de nærmeste 5-10 årene eller lenger. Lag en plan og ta langsiktige beslutninger uten å la deg påvirke av kortsiktige markedsvisninger. Les nyttige tips til å spare i aksjer og nyttige tips til å spare i aksjefond.

Mer informasjon om Aksjesparekonto

AksjeNorge har utviklet en egen kunnskapspakke for deg som ønsker mer informasjon om å spare i enkeltaksjer og i aksjefond, samt lære mer om Aksjesparekonto. Du kan følge kurset «Aksjemarkedet på noen minutter» på våre nettsider, eller legge inn din e-post adresse for å motta alle episodene direkte til din e-post.

AksjeNorge er blant aktørene som har arbeidet lengst for at privatpersoner skal få muligheten til gunstig sparing i aksjer og aksjefond på lik linje med profesjonelle investorer. Vi er derfor veldig glade for at Aksjesparekontoen endelig er en realitet, og ser frem til økt sparing i aksjer og aksjefond i Norge fremover. Følg AksjeNorge på Facebook og Twitter eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å følge nyheter rundt norsk aksjesparing fremover.