Å spare til pensjon er en form for langsiktig sparing hvor aksjemarkedet bør være en naturlig del. Det er nettopp i aksjemarkedet du opplever størst avkastning over tid, og hvor du har mest å hente  ved å spare langsiktig.

Innskuddspensjon – sjekk din pensjonsprofil

Mange av oss har en arbeidsgiver som tilbyr innskuddspensjon ulike spareprofiler i fond. Dess lenger tid det er til du går av med pensjon, dess større aksjebeholdning bør du velge å ha i din pensjonsprofil. Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder vil de fleste anbefale at du reduserer denne og flytter deg gradvis over i rentepapirer som ikke svinger like mye i verdi for å redusere risiko og gi en mer forutsigbar pensjonsutbetaling.

Egen pensjonssparing – kom i gang tidlig

I dag er det også påkrevd at vi tar ansvar for vår egen pensjonssparing utover det vi får fra folketrygden og gjennom arbeidsgiver. Å spare månedlig i aksjefond anbefales. Dersom du kommer i gang med egen pensjonssparing så tidlig som mulig kan du spare langt mindre hver måned enn om du kommer i gang sent. Bruk ulike sparekalkulatorer som de du finner her for å se hvor mye du kan forvente i avkastning ved å spare over tid i aksjefond.

I november 2017 fikk du som privatperson enda gunstigere betingelser for din egen IPS-konto. Les mer om den nye IPS her.