Dine valg avgjør pensjonen! Fra 1. februar 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn «Egen Pensjonskonto». Nå er det lettere å få oversikt over samlet pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgiver. Samtidig har du fått muligheten til å bestemme selv hvor du ønsker å oppbevare pensjonen opptjent via dine arbeidsgivere, om du faktisk ønsker at denne skal samles.

Egen Pensjonskonto er en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet (såfremt du ikke reserverer deg før 1.mai). AksjeNorge har fått finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet til å lage filmer slik at du skal kunne lære mer om Egen Pensjonskonto. Disse filmene ser du på denne siden. Del gjerne med venner og kjente. Tipse arbeidsgiver og del på bedriftens nettsider.

Se også Spørsmål & Svar om Egen Pensjonskonto >

I Norge er det opptil hver enkelt arbeidsgiver å selv beslutte hvilken pensjonsleverandør man bruker til de ansattes pensjonsordning. Med pensjonsreformen fra 2005 ble Innskuddspensjon innført hos de fleste selskaper. I Norges største bedrifter og banknæringen beholdt man Ytelsespensjon for ansatte over 40 år. I ettertid er de fleste nå over på Innskuddspensjon. Det betyr at de fleste som har byttet jobb de siste årene, sitter med kanskje flere Pensjonskapitalbevis hos ulike leverandører. Med ny ordning får du større frihet til å velge hvor pensjonen din forvaltes.

Valgfri tilbyder

Med Egen Pensjonskonto skal du også selv kunne velge hvilken pensjonsleverandør du ønsker for innskuddspensjonen du får fra nåværende arbeidsgiver. Merk da at merkostnadene ved å flytte må du stå for. Derfor blir det viktig å sjekke forvaltningskostnader og administrasjonsgebyrer. Hele grunnideen med å få alt samlet er å gjøre det kostnadsbesparende for dine tidligere opptjente pensjonskroner (som er på pensjonskapitalbevis) og dermed sikre at pensjonen har bedre «vekstforhold».

Så nå de neste 2-3- månedene er det viktig å sjekke hvor du har dine Pensjonskapitalbevis og hvor din nåværende arbeidsgiver har innskuddspensjonen. Så må du vurdere om å få samlet alt ett sted er en god idee og om du er tilfreds med at dette blir hos arbeidsgivers valgte pensjonsleverandør.


Innskuddspensjon

Alle arbeidsgivere er pålagt å spare en prosentsats av din lønn til din fremtidige pensjon. Det er lovfestet at denne oppsparingen skal utgjøre minst 2% av din lønn (før skatt). De som ikke er omfattet av dette regelverket er de som jobber i mindre stillingsbrøk enn 20% og der det er færre enn to hele årsverk.

Din arbeidsgiver sparer årlig til din innskuddspensjon hos en. Innskuddet er normalt en prosentsats av lønn fra første krone til 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres.

Hvor mye du får i innskuddspensjon avhenger av flere ting:

  • Hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg (hva er prosentsatsen din?)
  • Hva du har i lønn
  • Hvor mange år du jobber
  • Hvilken avkastning du har på pengene (avhenger av fordelingen mellom aksjer og renter)

Når du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon, får du et Pensjonskapitalbevis, som er en slags innskuddspensjon som ikke får tilført nye penger og som forvaltes ut fra den avtale tidligere arbeidsgivere avtalte den gang. Det er greit å merke seg at da Innskuddspensjon kom, valgte mange arbeidsgivere å vekte lavt (ha lite) med aksjefond i pensjonen. Det betyr at med et stigende aksjemarked, vokser ikke denne pensjonen like mye. Det siste året har en del arbeidsgivere gitt egne ansatte høyere aksjeandel, men dette bestemmer du faktisk selv. Du må bare logge deg inn og gjøre endringer.

Dine største fordeler

Ved å samle alle pensjonskapitalbevis og innskuddspensjon ett sted får du flere fordeler:

  • Lavere gebyrer/kostnader på pensjonskapitalbevisene. Det betyr færre kostnader som spiser av avkastingen og dermed veksten på denne pensjonen
  • Du får bedre oversikt når alt er samlet ett sted
  • Du kan lettere bestemme hvordan din risikoprofil på pensjonssparingen ser ut.

Dine valg avgjør pensjonen

Ja, med nye fordeler får du på en måte større ansvar selv. Du kan selvsagt bare beholde den fordelingen mellom rente-fond og aksjefond som nåværende arbeidsgiver har bestemt for deg. Men hvor sikker er du på at den passer deg? I et firma er normalt de ansatte i ulike aldersgrupper og har ulik tid igjen i arbeidslivet. Er du sikker på at pensjonen vokser riktig i forhold til din profil?

Normalt anbefales de eldste som nærmer seg pensjonsalder å ha lav andel med aksjefond i pensjonssparingen, mens for de unge med 20-30 år igjen til pensjon, kan de ofte tåle litt høyere aksjeandel. Har du sjekket hvordan pensjonen forvaltes, altså hvilke type fond pensjonen spares i i dag?

Reservasjonsperiode

De tre første månedene vi har Egen Pensjonskonto, fra 1. februar til 1. mai 2021 får du muligheten til å reservere deg, altså motsette deg, flytting av pensjonskapitalbevis (og «gammel IPS») til din nye Egen Pensjonskonto som blir opprettet der din nåværende arbeidsgiver har pensjonsavtale for sine ansatte.

Hvis du ikke ønsker å flytte denne pensjonen, må du selv ta et aktivt valg for å stoppe den. Dette skal du kunne gjøre på norskpensjon.no/reservasjon

Det er viktig å merke seg at når først dine pensjonskapitalbevis er samlet, kan du ikke splitte dette opp senere!

Kanskje du hadde Pensjonskapitalbevis fra 3 ulike arbeidsforhold og du har selv valgt deg fond eller en fondsprofil du ønsker å beholde. Ved å samle dette hos nåværende arbeidsgiver kan det være du ikke får investert disse pensjonspengene i de samme fondene (mest sannsynlig ikke). Derfor er det viktig å bruke reservasjonsretten.

Merk at på Egen Pensjonskonto blir pensjonen inndelt i to deler: Dine pensjonskapitalbevis samlet og din løpende avtale om innskuddspensjon (med nåværende arbeidsgiver). Skulle du ønske det, kan du senere flytte de samlede Pensjonskapitalbevisene til annen tilbyder.

Mange fordeler, men vær våken

Alt mye enklere og mer samlet. Men livselskaper og banker vil slåss om deg. Hva som blir fasiten vet faktisk ingen. Men det viktigste du gjør er å få bedre oversikt og sikre riktig fordeling mellom aksjer og renter.

Bruk www.norskpensjon.no for å få oversikten over alle dine Pensjonskapitalbevis.

Mer om Egen Pensjonskonto

Mens Siv Jensen fortsatt var Finansminister, delte hun på Finans Norges Pensjonskonferanse i desember 2019 at Egen Pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021 som planlagt. Les  sammendrag >

Egen Pensjonskonto blir en konto der pensjonskapital fra Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og eventuelle Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere vil bli samlet såfremt du ikke reserverer deg for flyttingen.

Merk at denne artikkelen er under kontinuerlig arbeid . Oslo, 15. mars 2021