Årsstatistikk for 2016

Årsstatistikken med oversikt over nordmenn som eide aksjer ved utgangen av 2016 er klar. For andre året på rad er det en økning i antall privatpersoner som eier aksjer i selskaper notert på Oslo Børs. Nordmenn eier dessuten aksjer for rekordhøye 91 milliarder kroner.

Last ned Årsstatistikken for 2016 – nordmenn som eier aksjer 

verdiutvikling-2016
Nordmenn eide aksjer på Oslo Børs for rekordhøye 91 milliarder kroner ved utgangen av 2016

Antall og verdi 2016

Det har lenge vært en jevn nedgang i antall personer som eier aksjer i Norge. Året 2016 ble det andre året på rad som viser en økning i antall nordmenn som eier aksjer. Nærmere 358 000 personer eide aksjer i de godt over 200 aksjene notert på Oslo Børs ved utgangen av året. Flere menn enn kvinner har tatt del i denne økningen.

Målt i verdi eier nordmenn aksjer for hele 91 milliarder kroner. Utviklingen kan sees i sammenheng med den generelle markedsutviklingen med en avkastning på over 12% i aksjemarkedet i fjor. I tillegg til at flere eier aksjer, eier vi dessuten flere aksjer og den enkeltes portefølje har i gjennomsnitt økt med 45.000 kroner i samme perioder.

Utviklingen er godt hjulpet av en historisk lav rente gjennom fjoråret. Vi blir nødt til å se etter alternative steder å investere. Historisk sett gir aksjemarkedet langt bedre avkastning enn for eksempel banksparing. At flere nye og spennende selskaper ble notert på Oslo Børs det siste året, spesielt i siste kvartal i fjor, har også bidratt.

Den regional utviklingen

Den regionale utviklingen blant norske fylker og kommuner viser at alle har opplevd en økning i antall personer som eier aksjer. Den totale porteføljen blant innbyggerne har dessuten økt i hele landet. Vi velger med god grunn å investere i selskaper som vi kjenner. Dette sammenfaller ofte med selskaper som har lokal forankring i nærmiljøet. Den nedadgående oljeprisen påvirket enkelte steder i Norge mer enn andre i 2015. Rogaland og Møre og Romsdal er blant fylkene som var mer eksponert mot nedgangen, men som i løpet av 2016 hadde en god stigning i tråd med den generell utviklingen i markedene. Troms er likevel Norges raskest voksende aksjefylke. Fylket har hoppet hele fire plasser de siste to årene.

Selskapene vi eier

Målt i antall aksjonærer er Statoil og Norsk Hydro blant selskapene som har mistet flest private aksjonærer. DNB og Storebrand er til gjengjeld blant selskapene som har hatt en den største økningen. Kvinner foretrekker i større grad enn menn selskaper innen finans og konsum, mens menn gjerne investerer mest i industri, råvareeksponerte selskaper og teknologi. Det er dermed noen forskjeller i topp ti listen når vi sammenligner kjønnene. Kvinnenes liste over de mest populære selskapene å eie, består fortsatt av de samme ti selskapene som i 2015. Marine Harvest har overtatt tiende plassen etter Norske Skog blant de mannlige aksjonærene. Utover dette er rangeringen av selskaper eid av kvinner og menn uendret fra i fjor.

Hvem er den norske aksjonær?

Den norske aksjonær er i år som i fjor og året før en mann på over 60 år. At det nå prosentvis er flere i alderen 30 til 39 som også eier aksjer ved utgangen av 2016 er veldig positivt. Dess tidligere mann begynner å spare i aksjemarkedet, dess større avkastning har man mulighet til å oppnå over tid. Kvinner oppfordres spesielt til å ta større del i aksjesparing fremover, ettersom flere menn enn kvinner har kommet til det siste året.

Last ned Årsstatistikken for 2016 – nordmenn som eier aksjer 

Se også AksjeNorge statistikk her, eller meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringene direkte.

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Spørsmål til tallene, eller forespørsler om ytterligere tall og informasjon kan sendes til daglig leder AksjeNorge på Lene.Refvik@AksjeNorge.no.