Kvinner & Risiko – 8 tips på kvinnedagen

Kvinner liker ikke å ta risiko. Dette reflekteres i aksjemarkedet, hvor kvinner kun eier 20 prosent av verdiene som privatpersoner eier på Oslo Børs. At aksjer betyr høy risiko oppgis som en av hovedgrunnene til lav aksjesparing. Men det finnes en enda større risiko for kvinner og egen sparing enn aksjemarkedet; å ikke ha et bevisst forhold til egen langsiktig sparing i det hele tatt.

De fleste nordmenn sparer i en eller annen form. Det er hvordan vi setter penger til side som skaper et skille mellom kvinner og menn. I en undersøkelse vi nylig gjennomførte, spurte vi nordmenn om de hadde spart aktivt de siste 12 månedene, uavhengig om de hadde pengene nå eller ikke. Over 80 prosent av de spurte kvinnene at de hadde satt penger på sparekonto i denne perioden. Kun 11 prosent hadde kjøpt finansielle produkter. Mennene sparte også i bank. Men langt flere menn nedbetalte gjeld på bolig, og dobbelt så mange investerte i finansielle produkter.

I samme undersøkelse spurte vi nordmenn hvordan de planla å finansiere pensjonen sin. Kun 22 prosent av norske kvinner oppga at de hadde privat pensjonssparing utover det de får gjennom arbeidsgiver og folketrygden. 15 prosent visste ikke hvordan de skulle finansiere sin alderdom. Selv om langt flere menn også gjerne skulle kommet i gang med privat pensjonssparing, kom de langt bedre ut enn kvinnene også på spørsmål om pensjonssparing.

Penger i banken i dag, betyr mindre penger i banken i fremtiden med den lave renten vi har i dag. Aksjemarkedet, derimot, har historisk sett gitt langt bedre avkastning over tid enn banksparing. I anledning kvinnedagen vil AksjeNorge derfor oppfordre kvinner til å bli mer bevisst på sin egen langsiktige sparing – og til å ta mer risiko for å øke egen avkastning over tid. Her er 8 tips som hjelper deg på vei:

1. Spar langsiktig

Dette er helt klart et første bud til alle kvinner i dag. Ikke spar bare for i dag og det neste året; spar for fremtiden. Først da kan du få realisert de drømmene du har 10-15 år frem i tid og lenger. Å ikke komme i gang med langsiktig sparing tidlig øker risikoen for at du ikke skal klare å spare nok til for eksempel å hjelpe dine barn økonomisk slik du kanskje ønsker når de blir voksne, eller til den pensjonstilværelsen du har drømt om.

2. Ta mer risiko – øk din avkastning over tid

Når du har tatt et valg om å spare langsiktig, la aksjesparing i aksjer og fond være en naturlig del av din spareportefølje. Det er nettopp aksjemarkedet som har gitt høyest avkastning blant spareprodukter over tid. Blir pengene stående i banken med dagens rentenivå, blir pengene mindre verdt i fremtiden.

3. Hopp i det!

Og når du først har bestemt deg; ikke la det være med tanken. Hopp i det! Bruk dagen i dag på å planlegge ditt første aksjekjøp eller din første fondsplassering. Du trenger ikke de store summene for å komme i gang. Kjøp en aksjer eller plasser litt av sparepengene i fond, så øker du dine investeringer etter hvert. Selv små summer blir store over tid.

4. Reduser din risiko i aksjemarkedet

Ja, du skal ta risiko. Men etter hvert som du kommer i gang og øker din sparing i aksjemarkedet, skal du ha et bevisst forhold til risiko og hva du kan gjøre for å minimere denne. Aldri glem at du skal tenke langsiktig og styre unne kortsiktig støy. Diversifiser din portefølje gjennom å eie flere aksjer og/eller fond. Flere nyttige tips finner du her

5. Få kunnskap underveis

Ikke vær redd for å spørre om råd. Snakk med banken din og andre tilbydere av aksjehandel og fond. En tommelfingerregel er her, som alle andre steder: Det er ingenting som heter dumme spørsmål. Bruk også flere kilder til informasjon. Det finnes en lang rekke tilbydere av godt aksjestoff der ute. Både når det gjelder analyse, webinarer, diskusjonsforumer og finansielle nyheter. Du finner også informasjon om alle selskaper notert på Oslo Børs på børsens nettsider, og alle børsmeldinger fra selskaper på børsens Newsweb.

6. Snakk med andre

Kanskje det er andre i din omgangskrets som er interessert i å investere i aksjer? Kvinner snakker generelt for lite om aksjer og sparing når de møtes. Kanskje noen til og med vil starte en egen aksjespareklubb? Dette er både en lærerik og sosial måte å komme i gang med å investere i aksjer på.

7. Ikke glem å sjekke pensjonen du allerede har

Langsiktig sparing betyr ikke bare pensjonssparing. Men det er viktig uansett alder – og jo før jo bedre. Har du pensjon gjennom jobben; sjekk hvilke pensjonsprofil du har. Dess lenger tidshorisont, dess mer bør du ha plassert i aksjemarkedet. Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder kan du gradvis flytte deg over i en større andel rentepapirer.

8. Og som et absolutt minimum…

… kom i gang med månedlig fondssparing. Sett et automatisk trekk på en liten sum fra din lønnskonto til et aksjefond med bred eksponering. Utvid etterhvert med flere aksjer og aksjefond. Igjen; selv små summer blir store over tid. Les flere nyttige tips til fondssparing.

Lykke til med en sikrere og mer risikofylt fremtid!