Nordmenn og aksjer i tredje kvartal

Aksjestatistikken for tredje kvartal 2017 er klar. Nordmenn eier aksjer for rekordhøye verdier. Vi nærmer oss 100 milliarder kroner investert i aksjer på Oslo Børs. Antall privatpersoner som eier aksjer fortsetter også å stige.

Statistikk tredje kvartal 2017 – AksjeNorge

Antall personer og verdier

Nordmenn eier aksjer for rekordhøye verdier. Nærmere 100 milliarder norske kroner er investert i aksjer på Oslo Børs, hvor en norsk gjennomsnittsportefølje har steget til over 270 000 kroner. Dette er 40 000 mer enn på samme tid i fjor. Til sammenligning har hovedindeksen gitt en avkastning på 25%.

Nordmenn eier aksjer for rekordhøye verdier – Nærmere 100 Mrd kroner!

I løpet av tredje kvartal ble endelig Aksjesparekonto (ASK) lansert. Det er ingen tvil om at ASK øker interessen for å spare i aksjer og aksjefond og at denne interessen bare vil øke blant nordmenn over tid. Den største endringseffekten av ASK akkurat nå, er likevel eksisterende aksjonærer som flytter sine beholdninger til Aksjesparekonto i forbindelse med overgangsordningen (som i første gang gjelder ut 2017 med mulig utvidelse ut 2018). Mer om aksjesparekonto. Antall privatpersoner som eier aksjer fortsetter samtidig å øke. Fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år steg antall aksjonærer fra 356 000 til 361 500. Personer i alderen 18-29 og 40-49 år eier relativt sett flere aksjer nå enn i fjor. Hele 15 000 nye aksjonærer har kommet til de siste tre årene.

Selskaper

En solid kursoppgang for Børsens største selskaper har bidratt til rekordformuen. Statoil bidrar mest. Verdien av privates Statoil-aksjer har økt med 1,8 milliarder kroner. Bankaksjer er også populært blant privatpersoner. Disse aksjene er også blant de som har bidradd mest til Hovedindeksens rekordferd. DNB har gitt en avkastning på 60 prosent siste 12 måneder, og privates beholdning har økt med 1,7 milliarder kroner. Med en avkastning på hele 95 prosent siste 12 måneder, har verdien av privatpersoners aksjer i SpareBank 1 SR-Bank økt med 1,1 milliarder kroner. Norsk Hydro har også gitt et solid bidrag til økningen av privates aksjeformue, med en avkastning på 73 prosent og en økning i privates aksjeverdier på 885 millioner kroner.

Samtidig blir det færre investorer i enkelte av de store selskapene som har hatt positivt verdistigning. DNB, Norsk Hydro og Telenor utmerker seg med et fall i antall eiere på hhv 6,6, 8,5 og 4,1 prosent. Norwegian Air Shuttle kommer også til lenger nede på listen over selskaper som totalt sett har bidratt mest positivt i nordmenns porteføljevekst. Riktig nok  med en negativ avkastning på 20,7 prosent, men hvor antall aksjonærer stiger med 34,7 prosent og privates beholdning i selskapet øker med over 200 MNOK tross verdifallet. Gjennom de siste 12 måneder har nordmenn med andre ord solgt seg ut av vinneraksjene og økt sine beholdninger i kurstaperne.

Fylker og kommuner

Alle fylker i Norge har hatt en positiv verdiutvikling. Hedmark passerer for øvrig Nordland i fylkesrangeringen målt i verdi år mot år. Dette har sammenheng med at Sparebank1 Østlandet ble notert på Oslo Børs i sommer. Utover det er fylkesrangeringen uendret. Ved sammenligning av kommune for kommune, har Tromsø passert Fredrikstad i oversikten over antall aksjonærer. Gjennomsnittsporteføljen har økt mest i Stavanger, etterfulgt av Sandnes og Bærum.

Statistikk tredje kvartal – AksjeNorge

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). Mer statistikk finner du her