9 Hvorfor du taper hvis du ikke sprer investeringene – Robert Næss, Nordea