8 – Grønne obligasjoner – Harald Francke Lund – Cicero klimaforskning