Makrokonkurransen 2020

Vi kjører snart i gang med Makrokonkurransen 2020! AksjeNorges Makrokonkurranse er den eneste konkurransen i landet for elever i videregående skole når det gjelder å skrive den beste makroøkonomiske analysen. For andre året på rad gjennomføres makrokonkurransen i samarbeid med Norges Banks Kunnskapssenter.

AksjeNorge har som formål å stimulere til økt kunnskap om og interesse for aksje- og verdipapirmarkedet blant befolkningen i Norge. Kunnskap om makroøkonomiske forhold er viktig for å forstå hva som påvirker markedene. Hvert år engasjerer Makrokonkurransen elever og lærere over hele landet, med oppgaver som gir elevene mulighet til å teste sine fagkunnskaper på områder som er dagsaktuelle og hvor elevene kan kombinere fagkunnskap med innsikt i aktuelle politiske og samfunnsøkonomiske forhold.

Uke 1 i januar publiseres konkurransen med to alternative oppgaver som elever kan velge mellom. Elever kan velge å skrive oppgaven selv eller i grupper på inntil tre personer. Les mer om reglene for Makrokonkurransen.

Hvis du ønsker oppdateringer underveis og fram mot innlevering kan du melde deg på her.

Hvem bør delta?

AksjeNorge oppfordrer alle elever på andre eller tredje året i Videregående skole med spesiell interesse for samfunnsøkonomi å delta. Oppgavene vil være basert på dagsaktuelle temaer som igjen baserer seg på læreplanen i samfunnsøkonomi. Dette er en unik mulighet til å bruke det man lærer på skolen og knytte det opp mot verdens nå i dag.

De tre beste oppgavene fra hele landet vil motta en premie og få en omvisning på Oslo Børs. Les tidligere vinneroppgaver og se premieutdelingsbilder:. 2019 og 2018

I tillegg til den vanlige premieringen av de tre beste oppgavene vil vi år også kjøre en regional konkurranse, hvor de beste i hver region har mulighet til å komme til et sluttspill.

Hvordan delta?

Makrokonkurransen legges forhåpentligvis ut på denne siden klokken 12:00 den 3. januar 2020. Last ned oppgaven og sett i gang! Dersom du har spørsmål kan du når som helst sende  dette til post@aksjenorge.no. For påmelding og informasjon igjennom konkurransen kan du melde deg på her.

Innleveringsfrist er 1.mars 2020. AksjeNorge velger da ut de beste besvarelsene og sender disse til noen av Norges ledende samfunnsøkonomer for vurdering og rangering. Oppgavene må være sendt til post@aksjenorge.no innen 23.59 på innleveringsdatoen. Vinneren offentliggjøres i løpet av våren 2020.

Lykke til!