Er aksjen billig eller dyr?

Når vi snakker om en aksje er billig eller dyr, handler det ikke om aksjekursen isolert sett er lav eller høy, men om du betaler lite eller mye for de fremtidige resultatene i selskapet.

I skrivende stund er de brede aksjemarkedene ned rundt 10% til 15% hittil i 2020. I en periode var fallet betydelig større. Mange snakket da om at siden kursene hadde falt med både 20 og 30% så var det billig. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Flere av selskapene som falt mye, er selskaper som vil bruke lang tid på å reise seg igjen og resultatene vil ta tid å bygges opp igjen. Noen av selskapene på børs har falt så mye som 80-95% og i etterkant eller underveis har de gjennomført emisjoner (hentet i kapital) for å klare utfordringene de står ovenfor.

Andre selskaper har steget raskere opp igjen og har gitt positiv avkastning så langt i år, ikke nødvendigvis fordi de allerede har tjent mye men at utsiktene er forventet å være bedre. Flere av disse selskapene leverer løsninger som :

  • løser problemer i hverdagen: IT-løsninger for fjern-møter (Zoom, Teams, Pexip etc).
  • leverer produkter du trenger i hverdagen: dagligvarer (mindre svenskehandel, mindre restaurant- og kantinebesøk, i tillegg til hamstringen i mars, etc)
  • leverer produkter på en annen måte en fysisk (nettbutikker som Amazon)
  • leverer produkter du føler du trenger som alternativer til ny jobbhverdag (hjemekontor-utstyr) eller ny og anderledes fritid og ferie (telt, hengekøyer, båter, hytter etc)
  • leverer it- og strømme-tjenester du trenger eller ønsker i en mer digital hverdag (Telenor, Apple, Netflix, TV2 Sumo etc)

Forventningene styrer

Som du skjønner er aksjemarkedet drevet av forventninger i mye større grad enn historien, selv om historien er en viktig erfaring og kan si mye om fremtiden. Vi ser dette spesielt under resultatsesongen, perioden da selskapene innrapporterer siste kvartals resultater. Vi sammenlikner normalt ett kvartal med samme kvartal året før, dvs. at man ser på Q1 2020-resultater i forhold til Q1 2019-resultater.

Et selskap kan levere gode tall med økte inntekter og økte resultater sammenliknet med samme kvartal året før, men hvis analytikerne og finansmarkedet hadde trodd at resultatene ville vært enda bedre, kan du fort oppleve at aksjekursen faller. Det samme skjer hvis tallene blir bedre enn det som er forventet, selv når et selskap har negative resultater. Vi snakker da om selskapet leverer i forhold til forventningene.

Så hvordan måler vi om noe billig eller dyrt?

Det finnes mange måter å analysere aksjekursene på, men de vanligste indikatorene man ser på for prising av en aksje er P/E.

P/E er kort for «Price/Earnings» eller på norsk «Pris delt på årsresultat». Prisen er enten markedsverdi eller aksjekurs, avhengig av om du deler på årsresultet eller årsresultat per aksje. Markedsverdi er antall utstedte aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen (og dermed vil denne svinge på linje med aksjekursen).

P/E viser dermed forholdet mellom prisen du betaler for en aksje (kurs) og hvilket resultat selskapet har per aksje (EPS). Dette forholdstallet sier da noe om aksjen er billig eller dyr. Det er verdt å merke seg at P/E-nivåene er litt ulike avhengig av sektorer og ikke minst om selskapet er nytt (ofte svake resultater pga oppstartsfase) eller godt etablert med god omsetning og velfungerende markeder. Analytikerne pleier å dele sitt syn på forventet EPS for inneværende og neste år. Med corona i år har vi lest at flere analytikere ikke lengre ser på 2020-resultater men regner på 2021.

Normalt pleier man å snakke om følgende nivåer for P/E (merk ingen fasit – kun for veiledning):

  • 0 – 13 : Aksjen er underpriset, eller det ventes at selskapets inntekter vil falle
  • 14 – 20 : Ofte ansett som fair prising (med 17 i midten)
  • 21 – 28: Aksjer ansees ofte som overpriset, eller at resultatutsiktene er høyere enn tidligere
  • 28 + : Aksjer med slik prising kalles ofte «dyre», men kan komme på disse nivåene fordi det er ventet veldig sterk inntekts- og resultatvekst i selskapet. I noen sektorer har det også vært boble-tendenser

P/E nivåene idag

Når vi ser på oversikter over dagens og forventet P/E er det store forskjeller mellom sektorene og selskaper som driver med f.eks. bærekraft.  Ta for eksempel og se på Morgenrapporten Aksjer fra DNB Markets. her finner du en god oversikt over disse verdiene (se blandt sidene på midten).

For å ta et eksempel, har de kommet frem til en P/E for 2019 på 13,5 mens for 2020 ligger den på 41,5. Og dermed er det kanskje ikke så rart at de har en HOLD-anbefaling på aksjen. På linjen under i samme rapport, har vi svenske Ericsson som hat en forventet P/E for 2020 på 20,5 og denne aksjen har de en kjøpsanbefaling på (med kursmål 23% høyere en dagens kurs). Merk at P/E er langt i fra det eneste parameteret som brukes til å gi anbefalinger, men sett i sammenheng med sammenliknbare selskaper får du mye innsikt. Til sammenlikning har Aker BP for 2020 en P/E på -25,3 og DNB har en kjøpsanbefaling. DNB har ingen kursanbefaling på egen aksje men viser at P/E for 2020 ligger rundt 15,7. Fortsatt viktig å huske: Dette er kun estimater! Det er heller ingen fast men en indikator.

Du må bry deg om resultatet

Som aksjonær bør du være opptatt av at selskapene du investerer i går med overskudd (positivt resultat) over tid og at de opplever vekst (for å kune kapre mer av markedet). I en del nyere selskaper er resultatene fortsatt negative inntil de har etablert en solid markedsposisjon. Men over tid er de fleste opptatt av hvor mye du som eier kan få av resultatet til selskapet. En stor del av resultatet deles ofte ut til aksjonærene som et utbytte.

Dermed har du som aksjonær to måter å tjene penger på aksjeinvesteringer: Gjennom positiv utvikling i aksjekursen og gjennom positive resultater. Men det å plukke ut fremtidens vinnere på, er vanskelig.

Lær mer

Les også artikkel om hva aksjeekspertene Paul Harper (DNB), Karl-Oscar Strøm (Pareto Securities) og Mads Johannesen (Nordnet) selv følger med på når de ser kvartalstallene >

Nylig hørte vi i UTBYTTE-podcasten til DNB markets mer om prising av aksjer. Hør den du også. Men her er nyeste episode >

Hør også Pengepodden til Nordnet med interessante aksjetips. Og sjekk Pareto Securities for markedsoppatering >

Eller rett og slett sjekk mer hos den meglere du bruker. Det deles nå mer enn noen gang før, både i artikler, podcast og video. I tillegg finner du mye aksje- og børsnytt hos nettavisene E24.no DN.no og Finansavisen.no

Sjekk også vårt Mini-leksikon >

Eller lær mer og veldig grunnleggende i vår digitale opplæringspakke >

 

Forbehold:

Sparing og investering i aksjer, fond og verdipapirer medfører risiko for tap. Historisk avkastning er ingen fasit eller garanti for fremtiden. De fleste aksjonærer eier kun aksjer i ett selskap, noe som medfører økt risiko for store svingninger i verdiene.