Over 500.000 eier aksjer

Ny rapport viser at rushet av nykommere til Oslo Børs fortsetter i høyt tempo: Hele 38.000 nye privatpersoner kjøpte aksjer i første kvartal.

Aldri før har vi sett en så kraftig økning i ett kvartal og vi har nå 514.000 privatpersoner som eier aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs markedsplasser. Ved årsskifte var dette 476.000 aksjonærer. Bare de siste par årene har antallet økt fra ca 350.000 til 514.000 personer, en økning på 47% og det betyr at ca 32% av alle børsens investorer må ansees som nykommere.  Vi har fått nye data fra Euronext VPS og har publisert en oppsummering av første kvartal.

Les rapporten her >

Kraftig økning på Euronext Growth

Oslo Børs har 3 ulike markedsplasser og på Euronext Growth. På sistnevnt kom 49 nye selskaper i 2020 og 25 nye i 2021. Majoriteten av aksjonærene kommer allikevel på denne markedsplassen gjennom eierskap i selskaper på hovedlisten som skiller ut egne virksomheter som noteres på børs. Et par eksempler på dette :

  • Aker Solutions som hadde ca 25.000 aksjonærer sommeren 2020 da de skilte ut to døtre og alle aksjonærer fikk aksjer i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind
  • Hexagon med sine ca 4.600 aksjonærer som fikk aksjer i Hexagon Purus i fjerde kvartal

Aksjene de fleste velger

Det er lett å anta at de fleste velger å investere i de nye selskapene, men fortsatt er det slik at Equinor er selskapet med flest aksjonærer. De fleste av Norwegian Air Shuttles aksjonærer kom våren 2019 (Boeing-trøbbel-tiden).

Både Rec Silicon og Kahoot nesten mer enn doblet antall aksjonærer i løpet av første kvartal. Kahoot ble i samme periode notert Oslo Børs (hovedlisten) etter å ha vært notert på Euronext Growth.

Nedenfor ser du aksjene som fikk flest nye aksjonærer i første kvartal og hvor mange nye aksjonærer de fikk:

Aksjer er fortsatt et by-fenomen

Vi ser på statistikken at i de mest tettbebygde områdene at vi har flest aksjonærer, spesielt rundt Oslo, Stavanger og Bærum, som alle tradisjonelt pleier å de største aksjeformuene også.

35 % av børsens aksjonærer er unge

Selv om de eldre over 55 år eier aksjer for mest i kroner, har de unge tatt mye inn på i antall. Hele 35 % av Oslo Børs private aksjonærer er under 40 år. 14.000 av de nye i første kvartal er under 30 år.

Vi jobber med å lage noe aksjestatistikk på de unge på børs, men inntil videre kan du lese en tidligere artikkel om unge på børs >

 

Kilder:

Alle grafer er laget med data fra Euronext VPS. Grafikk og oppsummering er ved AksjeNorge.

Du finner denne og tidligere rapporter på denne nettsiden >

Journalist?

Ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug for mer informasjon. Mobil 415 77 351
Mail: kristin.skaug@aksjenorge.no

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge