Kvinners aksjer svinger mindre

Først og fremst: Gratulerer med Kvinnedagen!

Stiftelsen AksjeNorge jobber med å øke kunnskapen i befolkningen og kvinner utgjør faktisk 50% av målgruppen vår. Kvinnedagen er dermed en passende anledning for å dele innsikt om forskjellene mellom kvinner og menn på børs.

I denne artikkelen deler vi noen bilder fra vår nyeste grafpakke med data om kvinners investeringer på Oslo Børs. Dataene som er kilde for våre sammenstillinger har vi fått fra Euronext Securities Oslo (tidligere kalt VPS; Verdipapirsentralen). Kursdata stammer fra Oslo Børs.

Last ned grafpakke >

Du finner flere analyser og data på våre nettsider med aksjestatistikk >

Kraftig økning i antall aksjonærer

Allerede i 2018 så vi et trendskifte med stadig flere nye aksjonærer. Normalt pleide det å komme eller falle fra 1.000-5.000 aksjonærer på årsbais. Således var det runt 350.000 aksjonærer i flere tiår. I 2020 var det over 90.000 nye privatpersoner som begynte å investere på Oslo Børs. Men selv når pandemien slapp taket (her i Norge) og folk begynte å bruke penger igjen, har allikevel antall aksjonærer fortsatt å øke jevnt hvert kvartal,

Nedenfor ser du utviklingen i antall aksjonærer, fordelt på kvinner og menn. Kvinner utgjør kun 30% av privatpersoner som investerer på børs, og er ca 130.000 færre enn mennene.

 

Antall kvinner øker prosentvis mest

Nedenfor ser du prosentvis økning i antall kvinner og menn som begynner å handle på Oslo Børs fra kvartal til kvartal de siste to årene. Den kraftige oppgangen vi hadde i 2020, har kommet ned, men for 2021 og 2022 var det fortsatt vekst hvert kvartal:

Fordelingen mellom kvinner og menn i prosent

Av totalt antall privatperson utgjør kvinner 30%. Av totalt investert beløp investert eier kvinner 21% av verdiene.

Fordelingen i antall og verdier

Av totalt antall 577.000 privatpersoner som investerer på Oslo Børs, er 172.000 kvinner. Disse kvinnene har investert samlet kroner 34,9 milliarder kroner på børsen.

Alder på aksjonærene

Tidligere utgjorde aksjonærer under 40 år en svært liten andel, men siden 67% av alle de nye aksjonærene siden 2018, er under 40 år, har det bidratt til mange aksjonærer under 40 år totalt sett. Rundt to tredjedeler av de kvinnelige aksjonærene er over 40 år og disse over 40 år eier rundt 90% av aksjeverdiene til kvinnene.

Nedenfor ser du fordelingen av kvinnene i ulike aldersgrupper:

Kvinners aksjeformue svinger mindre

I grafen nedenfor ser du prosentvis endring i samlet aksjeformue for kvinner (rosa) og menn (grønn) de siste 2 årene. I hovedsak ser det ut som om kvinner porteføljer ikke svinger like mye som menns, og ofte er dette en indikasjon på lavere risiko i porteføljen. Siden vi vet at kvinner og menn i hovedsak er like dårlige på å spre risikoen på mange nok aksjer, er det tydelig at valg av aksjer er utslagsgivende her.

Siden Oslo Børs har tre ulike markedsplasser for aksjer og egenkapitalbevis (sparebanker), er det mange som har uttrykt stor bekymring for at uerfarene investorer har handlet aksjer over evne og kunnskap på vekst-markedsplassen Euronext Growth. Denne bekymringen deler ikke Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge og forklarer:

– Det kan nemlig synes som om at de aksjonærene som først og fremst investerer store beløp i de nynoterte selskapene på Euronext Growth er personer som fra før av eide aksjer i selskapet, personer som er ledende ansatte eller gründerne selv. At andre også har investert her, er det ingen tvil om, men sett ut fra tallene, er det lite som tyder på at mange har investert uforholdsmessig mye i kun et fåtall vekst-aksjer.

I grafen nedenfor ser du hvilke markedsplasser kvinner og menn velger å investere på. Tallene viser antall aksjonærer, ikke kroneverdien:

Hvilke aksjer velger kvinner?

Kvinner og menn velger ikke veldig ulikt men det er noen signifikante forskjeller som bidrar til avkastningsforskjeller. Les mer i vår grafpakke >

 

Bruk av artikkelens data i andre sammenhenger

Bruker du tallene eller tabeller/grafer? Husk å bruke riktige kilde-henvisninger.

  • Alle beregninger, vurderinger og illustrasjoner er AksjeNorges.
  • Kursdata er hentet fra åpne sider hos Oslo Børs.
  • VPS-data (antall personer og verdier) er fra Euronext Securities Oslo (siste tall fra 31/12/2022).

Les ytterligere statistikk om privat aksjesparing her >

Har du spørsmål til tallene? Ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder kristin.skaug@aksjenorge.no

Forbehold:

Denne artikkelen og grafene her må ikke ansees som en kjøps- eller salgsanbefaling. Investeringer i aksjer og verdipapirer medfører risiko for tap av deler eller hele investerte beløp. Det er viktig å sette seg inn i hvilken risiko du tar før du investerer. Du må selv sette deg inn i de regler som gjelder for deg. AksjeNorge gir ikke personlige råd om verken skatt og investeringer. Det vi skriver på våre nettsider eller deler i webinarer og seminarer er generelle betraktninger. Vi håper allikevel at våre artikler, innlegg, videoer og webinarer er til nytte. Vær kildekritisk, lytt til eksperter fra finansnæringen, bruk banken din og sett deg godt inn i relevant informasjon før du gjør investeringer. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko.