Innkalling til Årsmøte i Stiftelsen AksjeNorge:
Onsdag 20.mai klokken 13:00 -14:00

Bidragsytere til AksjeNorge inviteres til Årsmøte i stiftelsen. Møtet avholdes digitalt som et nettmøte med Microsoft Teams.

Årsmøtet er avholdt. Dokumentene lå tidligere tilgjengelig på nett men fås heretter ved direkte henvendelse.

Fra 21. mai 2020 har AksjeNorge ny styreleder og nye styremedlemmer. Se oversikten her >

Dokumenter :

  • Innkalling og agenda til Årsmøte
  • Stiftelsen Aksjenorge Årsberetning 2019
  • Stiftelsen Aksjenorge Årsregnskap 2019
  • Revisjonsberetning Stiftelsen AksjeNorge 2019
  • Budsjett for 2020 i AksjeNorge
  • Protokoll fra årsmøtet 2020
  • Revisjonsberetning 2019 – KPMG

Kontakt:

Kristin Skaug,

Daglig leder i AksjeNorge
Telefon: 41577351
Mail: kristin.skaug@aksjenorge.no