AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge bakgrunn av tall fra Euronext Securities Oslo (tidligere VPS/Verdipapirsentralen) og Oslo Børs. Dette har vi gjort siden 1995.  I tillegg til å se på antall aksjonærer og verdier finner du her statistikk på selskaper og demografiske forskjeller i privatpersoners sparing i enkeltaksjer.

Ta kontakt med daglig leder Kristin Skaug for spørsmål. eller intervju om de nyeste dataene.

2024

Statistikk for første kvartal 2024:

Statistikk – 1 Kvartal 2024 (8april24) >

Grafer til rapport om 1 kvartal 2024 > 

2023

Statistikk for fjerde kvartal 2023:

Statistikk – 4 kvartal 2023 > 

Grafer til rapport om 4 kvartal 2023_v2

Statistikk for tredje kvartal 2023:

Aksjestatistikk – 3 Kvartal 2023 >

Statistikk for andre kvartal 2023:

Aksjestatistikk – 2. kvartal 2023 >

Grafpakke til 2.kvartals rapporten >

Statistikk for første kvartal 2023:

Statistikk for 1 kvartal 2023  (13. april) >

Kvinnedagen 2023- noen aktuelle grafer >

2022:

Statistikk for fjerde kvartal og hele 2022:

Statistikk: Rapport for 4.kvartal 2022 > 

Grafpakke for 4.kvartal og 2022 >

Statistikk for tredje kvartal:

Mini-rapport om EN Growth-sparing per per 22 nov 2022>

Rapport 3 kvartal 2022 >

Statistikk for andre kvartal:

Rapport om nordmenn i aksjer på Oslo Børs, for 2.kvartal 2022

Grafer og tabeller for rapport 2. kvartal 2022.

Aksjestatistikk kun for FYLKE Oslo – q2 2022

SAS q2 2022_grafer

Statistikk for første kvartal:

Statistikk – første kvartal 2022

Infografikk første kvartal 

 

NB: Vi vil også ser på flere sider av statistikken (bærekraft, vekstaksjer, alder m.m.)

2021

7/1/2022: ÅRSRAPPORT 2021 Statistikk – fjerde kvartal 2021

11/1/2022: Infografikk 

7/1/2022: De nye aksjene – 2021

7/1/2022: Grafpakke til års-statistikken (last ned som pdf) –  (last ned som ppt)

Statistikk – tredje kvartal 2021 (kort pdf rapport) 

Statistikk – Andre Kvartal 2021

Visuell oppsummering (infografikk) – 2 kvartal 2021

Grafpakke AksjeNorge – 2 kvartal 2021

Statistikk – Grønne aksjer – Andre Kvartal 2021

Grafer om diversifisering – publisert 1. mai 2021 >

AksjeNorge Statistikk Q1 2021 – Grafpakke

Statistikk – Første Kvartal 2021 (ver2)

2020

Statistikk – Årsrapport for 2020 (lang versjon) >

Last ned infografikk for 2020 >

Grafpakke i powerpoint for 2020 (husk kilde!) >

Statistikk – Tredje Kvartal 2020 (final)

Last ned infografikk for Q3 2020 >

Statistikk – Andre Kvartal 2020 (full versjon)

Statistikk – Andre Kvartal 2020 – Utvalgte aksjer

Statistikk – Grønne aksjer per 26 mai 2020 >

Statistikk første kvartal 2020 – AksjeNorge >

Last ned infografikk for Q1 2020 >

2019

Statistikk – Årsrapport 2019

Statistikk andre kvartal 2019 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2019 – AksjeNorge

2018

Årsrapport 2018 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2018 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2018 – AksjeNorge

2017

Årsstatistikk 2017 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2017 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2017 – AksjeNorge

AksjeNorge – Statistikk porteføljer og antall aksjer 2011 til 2016

2016

Årsstatistikk 2016 – AksjeNorge

Statistikk tredje kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk andre kvartal 2016 – AksjeNorge

Statistikk første kvartal 2016 – AksjeNorge

2015

Årsstatistikk 2015 – AksjeNorge

Tredje kvartal 2015 – AksjeNorge

Andre kvartal 2015 – AksjeNorge

Første kvartal 2015 – AksjeNorge

2014

Årsstatistikk 2014 – AksjeNorge

2013

Årsstatistikk 2013 – AksjeNorge

Du kan også motta disse rapportene direkte ved å melde deg på AksjeNorges nyhetsbrev. Har du spørsmål til statistikken, eller ønsker andre tall om nordmenn og nordmenns aksjeinvesteringer, kontakt post@AksjeNorge.no.

.e