Når du handler aksjer, passerer aksjene en rekke aktører som sikrer at din handel foregår i sikre omgivelser. De passer også på at aksjene registreres i ditt navn og oppbevares for deg i et digitalt hvelv. Selv om det kan virke litt uoversiktlig i starten, henger alt naturlig sammen i automatiserte prosesser.

I kunnskapsserien Aksjemarkedet på noen minutter får du mer informasjon om markedet og de ulike aktørene, slik som i filmen over.