22Fondssparing over tid lønner seg. Spørsmålet bør derfor ikke være om du skal spare i fond, men når du skal komme i gang med fondssparing.

Aksjemarkedet på noen minutter lærer deg mer om å spare i fond som videoen over

Fondssparing er dessuten en fin måte å komme i gang med aksjesparing uten å kjenne til hver enkelt aksje, men overlate denne jobben til en forvalter som følger markedet tett. Bruk også gjerne fondssparing i bunn av din sparing i enkelt aksjer, eller i tillegg til.

Når du skal vurdere hvilke fond du vil spare i bør du tenke gjennom hvor du vil investere (i henhold til geografi eller bransje), hvilke forvalter du vil bruke (aktiv eller passiv) og ikke minst hvordan du vil spare (månedlig eller alt på en gang). Her finner du flere nyttige tips.

Hva er et fond?

Et verdipapirfond kan kort beskrives som en kollektivinvestering, der mange sparere har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet i fellesskap.

Verdipapirfondet, som er en egen juridisk enhet, eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og hver andelseier tildeles nye andeler i fondet tilsvarende den del som nye midler utgjør av fondets totale verdi på tegningstidspunktet.

Andelseierne har ikke økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering.

Hvorfor investere i fond?

Sparing i verdipapirfond er en velorganisert plasseringsform som er underlagt streng lovregulering og offentlig tilsyn. Verdipapirfondloven regulerer fondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet.

Å investere i et verdipapirfond er altså et godt alternativ til å etablere en egen verdipapirportefølje som man selv må følge opp på daglig basis. Gjennom å plassere midler i et verdipapirfond overlater du til forvaltningsselskapets analytikere og forvaltere å plukke ut de plasseringer som de til enhver tid tror er mest gunstige innenfor fondets investeringsprofil. Man kan velge mellom fond med mange ulike profiler knyttet til for eksempel risiko, bransje, geografi etc.

Det finnes en rekke forskjellige typer verdipapirfond å velge mellom, og de fleste vil kunne finne et som passer deres preferanser og risikoprofil. Verdipapirfond som klassifiseres på bakgrunn av hvilke typer verdipapir de investerer i, hva slags selskaper de konsentrerer seg om, og hva slags profil de tilbyr sine andelseiere. Til de ulike typene er det knyttet ulike lover og bestemmelser.

Hvordan handle fond?

Det er enkelt å kjøpe og selge fond. Du kan enten gjøre dette gjennom din bank og/eller meglerforbindelse, eller direkte hos en forvalter. Du får en enkel veiledning gjennom deres nettside for hvordan du skal gå frem. Alternativt kan du fylle inn en tegningsblankett for hånd og sende den til relevant mottaker per post.

De fleste fond er tilknyttet en VPS-konto. Denne åpnes på dine vegne av den du kjøper fondet av.

Hvor finner jeg informasjon om fond?

Selv om du overlater jobben med å følge markedet tett til en fondsforvalter når du investerer i fond, er det lurt å holde seg oppdatert om fondet og markedsforhold med jevne mellomrom. Her finner du gode kilder til informasjon.