AksjeNorge på plass i nye lokaler

AksjeNorge er fra og med i dag på plass i nye kontorer på Oslo Børs i Tollbugata 2. Samtidig har Lene Refvik tatt over rollen som daglig leder i stiftelsen.

Som del av fornyelsesprosessen blir AksjeNorge knyttet nærmere Oslo Børs enn tidligere. Det innebærer blant annet at stiftelsen flytter fra sine kontorer i Arbins gate i Vika til lokalene til Oslo Børs i Tollbugata 2. AksjeNorge vil fortsatt ha et eksternt styre, og være en uavhengig og nøytral aktør i det norske aksjemarkedet. Tidligere konsernsjef Terje Venold i Veidekke er styrelder for AksjeNorge. Foruten Venold er DNB, Storebrand, Hydro, NHO, LO og Oslo Børs representert i styret.

Refvik har frem til i dag jobbet på Oslo Børs, i avdeling Kunderelasjoner annenhåndsmarkedet. Hun tiltrådte stillingen som markedssjef på aksjeavdelingen på Oslo Børs i 2011, og har siden det arbeidet mot kunder og samarbeidspartnere av annenhåndsmarkedet på Børsen. Lene kom til Oslo Børs fra shippingbørsen Imarex (the International Maritime Exchange), og har til sammen 10 års erfaring innen finansmarkeder. Av utdanning har hun en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI og en MSc i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Tidligere daglig leder, John Peter Tollefsen, har vært frontfigur for AksjeNorge siden stiftelsen ble etablert i 1993. AksjeNorge ønsker å takke John Peter for hans innsats for økt kunnskap om aksje- og verdipapirmarkedet gjennom 22 år og ønsker han alt det beste i en ny og aktiv fremtid.